Máy phun xịt rửa

 • Máy phun cao áp Stanley STPW 1800 - 1800 watt

  Máy phun cao áp Stanley STPW 1800 - 1800 watt

  Mã sản phẩm Máy phun cao áp Stanley STPW 1800 - 1800 watt

  Tags: May Mai 2 da Sencan; Ban May Bao nhua Dung Hoi; May thoi lo Saigon; May phun cao ap Stanley STPW 1800 - 1800 watt; Máy Mài 2 đá Sencan; Bán Máy Bào nhựa Dùng Hơi; Máy thổi lò Tphcm; Máy phun cao áp Stanley STPW 1800 - 1800 watt;

  Giá bán sỉ 2790000 VND

  Giá bán lẻ 2929500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy xịt rửa 1200 watt Black & decker PW1200

  Máy xịt rửa 1200 watt Black & decker PW1200

  Mã sản phẩm Máy xịt rửa 1200 watt Black & decker PW1200

  Tags: May Cat Hoi; May Bao Ban; Ban May Ban dinh Tay; May xit rua 1200 watt Black & decker PW1200; Máy Cắt Hơi; Máy Bào Bàn; Bán Máy Bắn đinh Tay; Máy xịt rửa 1200 watt Black & decker PW1200;

  Giá bán sỉ 1650000 VND

  Giá bán lẻ 1732000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy phun cao áp Stanley STPW 1400 - 1400 watt

  Máy phun cao áp Stanley STPW 1400 - 1400 watt

  Mã sản phẩm Máy phun cao áp Stanley STPW 1400 - 1400 watt

  Tags: May Mai Dung Hoi Dung; May Bao sat Sg; May Gan de Tuong; May phun cao ap Stanley STPW 1400 - 1400 watt; Máy Mài Dùng Hơi Đứng; Máy Bào sắt Hcm; Máy Gắn đế Tường; Máy phun cao áp Stanley STPW 1400 - 1400 watt;

  Giá bán sỉ 1730000 VND

  Giá bán lẻ 1816500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy xịt rửa 1400 watt Black & decker PW 1470 TD

  Máy xịt rửa 1400 watt Black & decker PW 1470 TD

  Mã sản phẩm Máy xịt rửa 1400 watt Black & decker PW 1470 TD

  Tags: May Cat sat Sg; Ban May Bao sat Dung Hoi; May ban dinh Crow; May xit rua 1400 watt Black & decker PW 1470 TD; Máy Cắt sắt Hcm; Bán Máy Bào sắt Dùng Hơi; Máy bắn đinh Crow; Máy xịt rửa 1400 watt Black & decker PW 1470 TD;

  Giá bán sỉ 1880000 VND

  Giá bán lẻ 1974000 VND

  Xem giỏ hàng