Máy mở ốc thẳng

 • Máy mở ốc thẳng dùng hơi Top Trắng PAA-3001-Q

  Máy mở ốc thẳng dùng hơi Top Trắng PAA-3001-Q

  Mã sản phẩm Máy mở ốc thẳng dùng hơi Top Trắng PAA-3001-Q

  Tags: May Mai lo Osuka; May Cha rung Be tong; May hut bui Da; May mo oc thang dung hoi Top Trang PAA-3001-Q; Máy Mài lỗ Osuka; Máy Chà rung Bê tông; Máy hút bụi Đá; Máy mở ốc thẳng dùng hơi Top Trắng PAA-3001-Q;

  Giá bán sỉ 539700 VND

  Giá bán lẻ 591100 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mở ốc thẳng dùng hơi Top Cao cấp xi đen PAA-30011

  Máy mở ốc thẳng dùng hơi Top Cao cấp xi đen PAA-30011

  Mã sản phẩm Máy mở ốc thẳng dùng hơi Top Cao cấp xi đen PAA-30

  Tags: May Mai 2 da; May Cha Osuka; May thoi hoi Hoi; May mo oc thang dung hoi Top Cao cap xi den PAA-30011; Máy Mài 2 đá; Máy Chà Osuka; Máy thổi hơi Hơi; Máy mở ốc thẳng dùng hơi Top Cao cấp xi đen PAA-30011;

  Giá bán sỉ 880950 VND

  Giá bán lẻ 964850 VND

  Xem giỏ hàng