Máy cắt gạch

 • Máy cắt gạch Maktec 110mm MT - 413

  Máy cắt gạch Maktec 110mm MT - 413

  Mã sản phẩm Máy cắt gạch Maktec 110mm MT - 413 cầm tay các loạ

  Đường kính lưỡi cắt 125mm - 1250W tốc độ không tải 12.000 v/p trọng lượng 3.0kg

  Giá bán sỉ 1060500 VND

  Giá bán lẻ 1207500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy cắt gạch 110mm Krex K - 4110 - 1.280 watt

  Máy cắt gạch 110mm Krex K - 4110 - 1.280 watt

  Mã sản phẩm Máy cắt gạch 110mm Krex K - 4110 - 1.280 watt

  Tags: Ban May Mai lo Dung Hoi; May Cha Makita; May thoi hoi Dien; May cat gach 110mm Krex K - 4110 - 1.280 watt; Bán Máy Mài lỗ Dùng Hơi; Máy Chà Makita; Máy thổi hơi Điện; Máy cắt gạch 110mm Krex K - 4110 - 1.280 watt;

  Giá bán sỉ 626850 VND

  Giá bán lẻ 686550 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy cắt gạch 110mm Sencam 751108 cắt nghiêng 45° ( 800w )

  Máy cắt gạch 110mm Sencam 751108 cắt nghiêng 45° ( 800w )

  Mã sản phẩm Máy cắt gạch 110mm Sencam 751108 cắt nghiêng 45° (

  Tags: May Mai 2 da Bosch; May Cha; May thoi lo Be tong; May cat gach 110mm Sencam 751108 cat nghieng; Máy Mài 2 đá Bosch; Máy Chà; Máy thổi lò Bê tông; Máy cắt gạch 110mm Sencam 751108 cắt nghiêng ;

  Giá bán sỉ 783300 VND

  Giá bán lẻ 857900 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy cắt gạch 110mm Chunghop H-0204 - 800 watt

  Máy cắt gạch 110mm Chunghop H-0204 - 800 watt

  Mã sản phẩm Máy cắt gạch 110mm Chunghop H-0204 - 800 watt

  Tags: May Mai khuon Tay; May Bao nhua Crow; Ban May Mo oc Ban; May cat gach 110mm Chunghop H-0204 - 800 watt; Máy Mài khuôn Tay; Máy Bào nhựa Crow; Bán Máy Mở ốc Bàn; Máy cắt gạch 110mm Chunghop H-0204 - 800 watt;

  Giá bán sỉ 426300 VND

  Giá bán lẻ 466900 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy cắt gạch 110mm Power VP-910-A - 1.200 watt

  Máy cắt gạch 110mm Power VP-910-A - 1.200 watt

  Mã sản phẩm Máy cắt gạch 110mm Power VP-910-A - 1.200 watt

  Tags: Ban May Mai khuong; May Bao mu Sencan; May Mo oc Dung Hoi; May cat gach 110mm Power VP-910-A - 1.200 watt; Bán Máy Mài khuông; Máy Bào mủ Sencan; Máy Mở ốc Dùng Hơi; Máy cắt gạch 110mm Power VP-910-A - 1.200 watt;

  Giá bán sỉ 386400 VND

  Giá bán lẻ 423200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy cắt gạch Crow 110mm CT15081

  Máy cắt gạch Crow 110mm CT15081

  Mã sản phẩm Máy cắt gạch Crow 110mm CT15081 cầm tay các loại

  200W - 110mm Tốc độ không tải 14500v/p Chiều sâu cắt 35mm Đường kính lưỡi 110mm Trọng lượng 2.9kg

  Giá bán sỉ 997500 VND

  Giá bán lẻ 1092500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy cắt gạch Maktec 125mm MT - 412

  Máy cắt gạch Maktec 125mm MT - 412

  Mã sản phẩm Máy cắt gạch Maktec 125mm MT - 412 cầm tay các loạ

  Đường kính lưỡi cắt 125mm - 1250W tốc độ không tải 12000 v/p trọng lượng 3.0kg

  Giá bán sỉ 1090800 VND

  Giá bán lẻ 1242000 VND

  Xem giỏ hàng