Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

máy mài dùng điện Maktec

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy mài góc Maktec 230mm MT 903

  Máy mài góc Maktec 230mm MT 903

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 230mm MT 903 dùng điện các loại

  đá mài 230mm Đá cắt 230mm - 2.000 w tốc độ 6.600 v/p trọng lượng 5.7 kg

  Giá bán sỉ : 1938190 VND

  Giá bán lẻ : 2149280 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 180mm MT 902

  Máy mài góc Maktec 180mm MT 902

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 180mm MT 902 dùng điện các loại

  đá mài 180mm Đá cắt 180mm - 2.000w tốc độ 8.500 v/p trọng lượng 5.4 kg

  Giá bán sỉ : 1865470 VND

  Giá bán lẻ : 2068640 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 150mm MT 905

  Máy mài góc Maktec 150mm MT 905

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 150mm MT 905 dùng điện các loại

  đá mài 150mm Đá cắt 150mm - 1.050w tốc độ 10.000v/p trọng lượng 2.8 kg

  Giá bán sỉ : 1356430 VND

  Giá bán lẻ : 1504160 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 904

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 904

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 904 dùng điện các loại

  đá mài 125mm Đá cắt 125mm - 1.050w tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.8 kg

  Giá bán sỉ : 1320070 VND

  Giá bán lẻ : 146340 VND

  Giảm 89%

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 963

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 963

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 963 dùng điện các loại

  đá mài 125mm Đá cắt 125mm - 570W tốc độ 10.000 v/p trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ : 860520 VND

  Giá bán lẻ : 954240 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 969

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 969

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 969 dùng điện các loại

  Công suất 850W đá mài 125mm Trọng lượng 2.0 kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 808000 VND

  Giá bán lẻ : 896000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 966

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 966

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 966 dùng điện các loại

  Công suất 720W đá mài 125mm Tốc độ không tải  11,000 v/p Trọng lượng 1.9 kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 767600 VND

  Giá bán lẻ : 851200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 971

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 971

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 971 dùng điện các loại

  Công suất 850W đá mài 100mm Công tắc đuôi Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 699930 VND

  Giá bán lẻ : 776160 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 970

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 970

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 970 dùng điện các loại

  Công suất 720W Đường kính đá mài 100 mm Công tắc đuôi Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 663570 VND

  Giá bán lẻ : 735840 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 960

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 960

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 960 dùng điện các loại

  đá mài 100mm Đá cắt 100mm 720W tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg

  Giá bán sỉ : 860520 VND

  Giá bán lẻ : 954240 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 955

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 955

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 955 dùng điện các loại

  đá mài 100mm 710W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ : 860520 VND

  Giá bán lẻ : 954240 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 954

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 954

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 954 dùng điện các loại

  đá mài 100mm Đá cắt 100mm 570W tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ : 799920 VND

  Giá bán lẻ : 887040 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 961

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 961

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 961 dùng điện các loại

  đá mài 100mm Đá cắt 100mm 570W tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ : 787800 VND

  Giá bán lẻ : 873600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 967

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 967

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 967 dùng điện các loại

  Công suất 850W đường kính đá cắt mài 100mm Tốc độ không tải 11.000 V/P Kích thước 280 x 120 x 100mm Trọng lượng tịnh 1.8kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 732250 VND

  Giá bán lẻ : 812000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 964

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 964

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 964 dùng điện các loại

  Công suất 720W đường kính đá cắt mài 100mm Tốc độ không tải 11.000 V/P Kích thước 260 x 120 x 111mm Trọng lượng tịnh 1.6kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 694880 VND

  Giá bán lẻ : 770560 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A dùng điện các loại

  540W đĩa mài 100mm tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 616100 VND

  Giá bán lẻ : 683200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 90

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 90

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 90 dùng điện các loại

  540W đĩa mài 100mm tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc thân

  Giá bán sỉ : 597920 VND

  Giá bán lẻ : 663040 VND

  ...xem giá bán