Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

máy mài dùng điện Makita

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9030

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.400W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 6.3kg

  Giá bán sỉ : 2676500 VND

  Giá bán lẻ : 2968000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9060

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9060 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.200W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 5.5kg

  Giá bán sỉ : 2482580 VND

  Giá bán lẻ : 2752960 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9050

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9050

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9050 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.000W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 4.7kg

  Giá bán sỉ : 2277550 VND

  Giá bán lẻ : 2525650 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7030

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA 7030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 180mm - 2.400W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 6kg

  Giá bán sỉ : 2543180 VND

  Giá bán lẻ : 2820160 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7060

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA 7060 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 180mm - 2.200W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 5.3kg

  Giá bán sỉ : 2421980 VND

  Giá bán lẻ : 2685760 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm 9067

  Máy mài góc Makita 180mm 9067

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm 9067 dùng điện các loại

  Đá mài cắt 180mm - 2.000W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2458340 VND

  Giá bán lẻ : 2726080 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7050

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7050

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA dùng điện các loại

  Đá mài cắt 180mm - 2.000W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 4.5kg

  Giá bán sỉ : 2216950 VND

  Giá bán lẻ : 2458400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020

  Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 150mm - 1.050W tốc độ 10.000 v/p Trọng lượng 3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 2059390 VND

  Giá bán lẻ : 2283680 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010

  Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 150mm - 1.050W tốc độ 10.000 v/p Trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ : 1938190 VND

  Giá bán lẻ : 2149280 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020

  Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 1.050W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.7kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 1986670 VND

  Giá bán lẻ : 2203040 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010

  Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 1.050W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.6kg

  Giá bán sỉ : 1889710 VND

  Giá bán lẻ : 2095520 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN

  Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 840W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ : 1175640 VND

  Giá bán lẻ : 1303640 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C dùng điện các l

  Đá mài cắt 100mm - 1.400W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 2059390 VND

  Giá bán lẻ : 2283680 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4040

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4040

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 1.110W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 1744270 VND

  Giá bán lẻ : 1934240 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN

  Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 840W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ : 1139280 VND

  Giá bán lẻ : 1263360 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB

  Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB dùng điện các loạ

  đá mài cắt 100mm - 710W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.9kg công tắc thân

  Giá bán sỉ : 921120 VND

  Giá bán lẻ : 1021440 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm 9553 B

  Máy mài góc Makita 100mm 9553 B

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9553 B dùng điện các loại

  đá mài cắt 100mm - 710W tốc độ 11.000 vòng/phút Trọng lượng 1.7kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 921120 VND

  Giá bán lẻ : 1021440 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4031

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4031

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4031 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 720W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 909000 VND

  Giá bán lẻ : 1008000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030

  Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 720W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 1.7kg

  Giá bán sỉ : 909000 VND

  Giá bán lẻ : 1008000 VND

  ...xem giá bán