Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

máy mài dùng điện Bosch

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230

  Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 230mm - 2000W Tốc độ không tải 6.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2713200 VND

  Giá bán lẻ : 2979200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI dùng điện c

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2200W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 4947000 VND

  Giá bán lẻ : 5432000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2200W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2657100 VND

  Giá bán lẻ : 2917600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2000W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2335800 VND

  Giá bán lẻ : 2564800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 150mm - 1700W Tốc độ không tải 9.300v/p Trọng lượng 2.5kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 3360900 VND

  Giá bán lẻ : 3690400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 125mm - 1.700W Tốc độ không tải 11.500v/p Trọng lượng 2.4kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 2835600 VND

  Giá bán lẻ : 3113600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 125mm - 1300W Tốc độ không tải 11.500v/p Trọng lượng 2.3kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 2550000 VND

  Giá bán lẻ : 2800000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 125mm - 850W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ : 1239300 VND

  Giá bán lẻ : 1360800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125 dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 125mm - 720W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ : 1122000 VND

  Giá bán lẻ : 1232000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 900W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg điều chỉnh tốc độ

  Giá bán sỉ : 1275000 VND

  Giá bán lẻ : 1400000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 750W Tốc độ không tải 11.00v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ : 989400 VND

  Giá bán lẻ : 1086400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 720W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg điều chỉnh tốc độ

  Giá bán sỉ : 1326000 VND

  Giá bán lẻ : 1456000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 100mm - 720W Tốc độ không tải 9.300v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ : 1147500 VND

  Giá bán lẻ : 1260000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 100mm - 710W công tắc đuôi Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.8kg

  Giá bán sỉ : 984300 VND

  Giá bán lẻ : 1080800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060 dùng điện các loại

  Đường kính đĩa mài 100mm - 670W Tốc độ không tải 11.000 v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ : 785400 VND

  Giá bán lẻ : 862400 VND

  ...xem giá bán