Máy Mài dùng điện

 • Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030

  Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 720W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 1.7kg

  Giá bán sỉ 909000 VND

  Giá bán lẻ 1008000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4031

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4031

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4031 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 720W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ 909000 VND

  Giá bán lẻ 1008000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 100mm 9553 B

  Máy mài góc Makita 100mm 9553 B

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9553 B dùng điện các loại

  đá mài cắt 100mm - 710W tốc độ 11.000 vòng/phút Trọng lượng 1.7kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ 921120 VND

  Giá bán lẻ 1021440 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 90

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 90

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 90 dùng điện các loại

  540W đĩa mài 100mm tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc thân

  Giá bán sỉ 597920 VND

  Giá bán lẻ 663040 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 91A dùng điện các loại

  540W đĩa mài 100mm tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ 616100 VND

  Giá bán lẻ 683200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB

  Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB dùng điện các loạ

  đá mài cắt 100mm - 710W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.9kg công tắc thân

  Giá bán sỉ 921120 VND

  Giá bán lẻ 1021440 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN

  Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 840W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ 1139280 VND

  Giá bán lẻ 1263360 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060 dùng điện các loại

  Đường kính đĩa mài 100mm - 670W Tốc độ không tải 11.000 v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ 785400 VND

  Giá bán lẻ 862400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 964

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 964

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 964 dùng điện các loại

  Công suất 720W đường kính đá cắt mài 100mm Tốc độ không tải 11.000 V/P Kích thước 260 x 120 x 111mm Trọng lượng tịnh 1.6kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ 694880 VND

  Giá bán lẻ 770560 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 967

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 967

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 967 dùng điện các loại

  Công suất 850W đường kính đá cắt mài 100mm Tốc độ không tải 11.000 V/P Kích thước 280 x 120 x 100mm Trọng lượng tịnh 1.8kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ 732250 VND

  Giá bán lẻ 812000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 100mm - 710W công tắc đuôi Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.8kg

  Giá bán sỉ 984300 VND

  Giá bán lẻ 1080800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4040

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4040

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 1.110W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ 1744270 VND

  Giá bán lẻ 1934240 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C dùng điện các l

  Đá mài cắt 100mm - 1.400W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ 2059390 VND

  Giá bán lẻ 2283680 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 100mm - 720W Tốc độ không tải 9.300v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ 1147500 VND

  Giá bán lẻ 1260000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 961

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 961

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 961 dùng điện các loại

  đá mài 100mm Đá cắt 100mm 570W tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ 787800 VND

  Giá bán lẻ 873600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 954

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 954

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 954 dùng điện các loại

  đá mài 100mm Đá cắt 100mm 570W tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ 799920 VND

  Giá bán lẻ 887040 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 720W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg điều chỉnh tốc độ

  Giá bán sỉ 1326000 VND

  Giá bán lẻ 1456000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN

  Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 840W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ 1175640 VND

  Giá bán lẻ 1303640 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010

  Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 1.050W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.6kg

  Giá bán sỉ 1889710 VND

  Giá bán lẻ 2095520 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 750W Tốc độ không tải 11.00v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ 989400 VND

  Giá bán lẻ 1086400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 955

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 955

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 955 dùng điện các loại

  đá mài 100mm 710W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ 860520 VND

  Giá bán lẻ 954240 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 960

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 960

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 960 dùng điện các loại

  đá mài 100mm Đá cắt 100mm 720W tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg

  Giá bán sỉ 860520 VND

  Giá bán lẻ 954240 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 900W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg điều chỉnh tốc độ

  Giá bán sỉ 1275000 VND

  Giá bán lẻ 1400000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020

  Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 1.050W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.7kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ 1986670 VND

  Giá bán lẻ 2203040 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125 dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 125mm - 720W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ 1122000 VND

  Giá bán lẻ 1232000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010

  Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 150mm - 1.050W tốc độ 10.000 v/p Trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ 1938190 VND

  Giá bán lẻ 2149280 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 970

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 970

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 970 dùng điện các loại

  Công suất 720W Đường kính đá mài 100 mm Công tắc đuôi Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ 663570 VND

  Giá bán lẻ 735840 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 971

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 971

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 971 dùng điện các loại

  Công suất 850W đá mài 100mm Công tắc đuôi Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ 699930 VND

  Giá bán lẻ 776160 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 125mm - 850W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ 1239300 VND

  Giá bán lẻ 1360800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020

  Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 150mm - 1.050W tốc độ 10.000 v/p Trọng lượng 3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ 2059390 VND

  Giá bán lẻ 2283680 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7050

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7050

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA dùng điện các loại

  Đá mài cắt 180mm - 2.000W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 4.5kg

  Giá bán sỉ 2216950 VND

  Giá bán lẻ 2458400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 125mm - 1300W Tốc độ không tải 11.500v/p Trọng lượng 2.3kg GERMANY

  Giá bán sỉ 2550000 VND

  Giá bán lẻ 2800000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 13322

  Máy mài góc Crow 100mm CT 13322

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 13322 dùng điện các loại

  Công suất 600 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 100 mm Thân ngắn

  Giá bán sỉ 588000 VND

  Giá bán lẻ 644000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 966

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 966

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 966 dùng điện các loại

  Công suất 720W đá mài 125mm Tốc độ không tải  11,000 v/p Trọng lượng 1.9 kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ 767600 VND

  Giá bán lẻ 851200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 969

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 969

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 969 dùng điện các loại

  Công suất 850W đá mài 125mm Trọng lượng 2.0 kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ 808000 VND

  Giá bán lẻ 896000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 125mm - 1.700W Tốc độ không tải 11.500v/p Trọng lượng 2.4kg GERMANY

  Giá bán sỉ 2835600 VND

  Giá bán lẻ 3113600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 1328

  Máy mài góc Crow 100mm CT 1328

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 1328 dùng điện các loại

  Công suất 860 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 100 mm Thân dài

  Giá bán sỉ 693000 VND

  Giá bán lẻ 759000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 180mm 9067

  Máy mài góc Makita 180mm 9067

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm 9067 dùng điện các loại

  Đá mài cắt 180mm - 2.000W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ 2458340 VND

  Giá bán lẻ 2726080 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm - 580W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.55kg công tắc trượt trên thân máy

  Giá bán sỉ 494700 VND

  Giá bán lẻ 586500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Dewalt 100mm DW 810

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 100mm DW 810 dùng điện các loại

  đường kính lưỡi 100mm - 680W tốc độ không tải 10,000 v/p trọng lượng 1.8kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ 746900 VND

  Giá bán lẻ 885500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S

  Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S dùng điện các l

  đường kính lưỡi 100mm - 720W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.58kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ 848750 VND

  Giá bán lẻ 1006250 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm Công suất 680W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 1.8kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ 494700 VND

  Giá bán lẻ 586500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7060

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA 7060 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 180mm - 2.200W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 5.3kg

  Giá bán sỉ 2421980 VND

  Giá bán lẻ 2685760 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 150mm - 1700W Tốc độ không tải 9.300v/p Trọng lượng 2.5kg GERMANY

  Giá bán sỉ 3360900 VND

  Giá bán lẻ 3690400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 13410

  Máy mài góc Crow 100mm CT 13410

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 13410 dùng điện các loại

  Công suất 600W Tốc độ quay không tải 11000 v/p Đường kính đĩa mài 100mm Ren trục quay M14 Công tắc bật bên hông

  Giá bán sỉ 588000 VND

  Giá bán lẻ 644000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 963

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 963

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 963 dùng điện các loại

  đá mài 125mm Đá cắt 125mm - 570W tốc độ 10.000 v/p trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ 860520 VND

  Giá bán lẻ 954240 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 904

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 904

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 904 dùng điện các loại

  đá mài 125mm Đá cắt 125mm - 1.050w tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.8 kg

  Giá bán sỉ 1320070 VND

  Giá bán lẻ 146340 VND

  Giảm 89%

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Crow 125mm CT 13290

  Máy mài góc Crow 125mm CT 13290

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 125mm CT 13290 dùng điện các loại

  Công suất 860 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 125 mm Thân dài

  Giá bán sỉ 693000 VND

  Giá bán lẻ 759000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2000W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ 2335800 VND

  Giá bán lẻ 2564800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7030

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA 7030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 180mm - 2.400W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 6kg

  Giá bán sỉ 2543180 VND

  Giá bán lẻ 2820160 VND

  Xem giỏ hàng