Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

 • C105

  C105

  Mã sản phẩm LCGDN Con rong C-105

  Lưỡi cắt gạch rồng, đá cắt gạch rồng, Đĩa cắt gạch rồng

  Giá bán sỉ : 21850 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem giá bán

 • D180

  D180

  Mã sản phẩm LCG Chim xanh T1180

  Lưỡi cắt gạch D180, đá cắt gạch D180, Đĩa cắt gạch D180

  Giá bán sỉ : 85500 VND

  Giá bán lẻ : 94500 VND

  ...xem giá bán

 • 114mm

  114mm

  Mã sản phẩm LCG Rong vang B-114

  Lưỡi cắt gạch 114mm, đá cắt gạch 114mm, Đĩa cắt gạch 114mm

  Giá bán sỉ : 30400 VND

  Giá bán lẻ : 33600 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Sawa D107 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Sawa D107 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm DCS Sawa 107

  Đá cắt sắt 107mm, Đĩa cắt sắt 107mm, lưỡi cắt sắt 107mm

  Giá bán sỉ : 3420 VND

  Giá bán lẻ : 3780 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt chim xanh Blue Bird 107mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt chim xanh Blue Bird 107mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm DCSLB 107

  Đá cắt sắt D107, Đĩa cắt sắt D107, lưỡi cắt sắt D107

  Giá bán sỉ : 3135 VND

  Giá bán lẻ : 3465 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt King Blue D107 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt King Blue D107 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm DCSKL 107

  Đá cắt sắt 107mm, lưỡi cắt sắt 107mm, Đĩa cắt sắt 107mm

  Giá bán sỉ : 2850 VND

  Giá bán lẻ : 3150 VND

  ...xem giá bán

 • co-khia

  co-khia

  Mã sản phẩm LCV Bosch 105mm khía

  Lưỡi cắt vải 100mm, đá cắt vải 100mm, Đĩa cắt vải 100mm

  Giá bán sỉ : 49350 VND

  Giá bán lẻ : 54050 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG DN Unit 100

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 23625 VND

  Giá bán lẻ : 25875 VND

  ...xem giá bán

 • D105

  D105

  Mã sản phẩm LCG DN Cooper 105

  Lưỡi cắt gạch D105, đá cắt gạch D105, Đĩa cắt gạch D105

  Giá bán sỉ : 61950 VND

  Giá bán lẻ : 67850 VND

  ...xem giá bán

 • 105mm

  105mm

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 105

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 70150 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm LCG DN Total 100

  Lưỡi cắt gạch D100, đá cắt gạch D100, Đĩa cắt gạch D100

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG dn NRT 100

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 59220 VND

  Giá bán lẻ : 64860 VND

  ...xem giá bán

 • 405mm

  405mm

  Mã sản phẩm LCND Total 405

  Lưỡi cắt nhựa đường 405mm total, Đĩa cắt nhựa đường 405mm total

  Giá bán sỉ : 2268000 VND

  Giá bán lẻ : 2484000 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG Total uot 100

  Lưỡi cắt bê tông 100mm, đá cắt bê tông 100mm, Đĩa cắt bê tông 100mm

  Giá bán sỉ : 29400 VND

  Giá bán lẻ : 32200 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm LCG NRT uot 100 day

  Lưỡi cắt bê tông D100, đá cắt bê tông D100, Đĩa cắt bê tông D100

  Giá bán sỉ : 49875 VND

  Giá bán lẻ : 54625 VND

  ...xem giá bán

 • 100-mong

  100-mong

  Mã sản phẩm LCG NK uot 100M

  Lưỡi cắt bê tông 100mm, đá cắt bê tông 100mm, Đĩa cắt bê tông 100mm

  Giá bán sỉ : 17115 VND

  Giá bán lẻ : 18745 VND

  ...xem giá bán

 • 105mm

  105mm

  Mã sản phẩm LCG khô Cooper 105

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ : 57750 VND

  Giá bán lẻ : 63250 VND

  ...xem giá bán

 • 105mm

  105mm

  Mã sản phẩm LCG Dewalt 105

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ : 52500 VND

  Giá bán lẻ : 57500 VND

  ...xem giá bán

 • 105mm

  105mm

  Mã sản phẩm LCG Asaki ẠK429

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ : 71400 VND

  Giá bán lẻ : 78200 VND

  ...xem giá bán

 • D105

  D105

  Mã sản phẩm LCG Bosch 728

  Lưỡi cắt gạch D105, Đĩa cắt gạch D105, đá cắt gạch D105

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 70150 VND

  ...xem giá bán

 • 44351

  44351

  Mã sản phẩm LCG Makita D-44351

  Lưỡi cắt gạch Makita 44351, đá cắt gạch Makita 44351, Đĩa cắt gạch Makita 44351

  Giá bán sỉ : 48300 VND

  Giá bán lẻ : 52900 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG Wynn 100

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 84000 VND

  Giá bán lẻ : 92000 VND

  ...xem giá bán

 • 300mm

  300mm

  Mã sản phẩm LCG Covina khô 300

  Lưỡi cắt gạch 300mm, đá cắt gạch 300mm, Đĩa cắt gạch 300mm

  Giá bán sỉ : 844200 VND

  Giá bán lẻ : 924600 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm LCG Total khô 100

  Lưỡi cắt gạch Total , đá cắt gạch D100, Đĩa cắt gạch D100

  Giá bán sỉ : 30450 VND

  Giá bán lẻ : 33350 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG cá mập khô 100

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 36750 VND

  Giá bán lẻ : 40250 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm LCG cá heo khô 100

  Lưỡi cắt gạch D100, đá cắt gạch D100, Đĩa cắt gạch D100

  Giá bán sỉ : 18795 VND

  Giá bán lẻ : 20585 VND

  ...xem giá bán

 • 100-mong

  100-mong

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 100M

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 37800 VND

  Giá bán lẻ : 41400 VND

  ...xem giá bán

 • 100M

  100M

  Mã sản phẩm LCG Nam Kiến khô 100 mỏng 1

  Lưỡi cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 17115 VND

  Giá bán lẻ : 18745 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Makita D100 D18758

  Đá cắt inox Makita D100 D18758

  Mã sản phẩm dci makita 100

  Đá cắt inox D100, đĩa cắt Inox D100, lưỡi cắt inox D100

  Giá bán sỉ : 12600 VND

  Giá bán lẻ : 13320 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Bosch 100mm

  Đá cắt inox Bosch 100mm

  Mã sản phẩm dci Bosch 100M

  Đá cắt inox 100mm, đĩa cắt Inox 100mm, lưỡi cắt inox 100mm

  Giá bán sỉ : 9450 VND

  Giá bán lẻ : 10350 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Stanley D100 STA8060

  Đá cắt inox Stanley D100 STA8060

  Mã sản phẩm dci Stanley 100

  Đá cắt inox D100, đĩa cắt Inox D100, lưỡi cắt inox D100

  Giá bán sỉ : 8925 VND

  Giá bán lẻ : 9775 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Asaki 105mm

  Đá cắt inox Asaki 105mm

  Mã sản phẩm dci Asaki 105

  Đá cắt inox 105mm, đĩa cắt Inox 105mm, lưỡi cắt inox 105mm

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Makita 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Makita 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Makita 100M

  Đá cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 11330 VND

  Giá bán lẻ : 12210 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Bosch D100 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Bosch D100 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Bosch 100 mỏng

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, lưỡi cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 10094 VND

  Giá bán lẻ : 10878 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Stanley 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Stanley 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Stanley 100

  Đá cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 8755 VND

  Giá bán lẻ : 9350 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Total D100 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Total D100 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Total 100

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 4738 VND

  Giá bán lẻ : 5060 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt delta 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt delta 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs delta 100

  Đá cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 2472 VND

  Giá bán lẻ : 2640 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Núi mountain D100 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Núi mountain D100 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Núi 100

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, lưỡi cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 2472 VND

  Giá bán lẻ : 2640 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Bò tót 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Bò tót 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Bò tót 100

  Đá cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 2524 VND

  Giá bán lẻ : 2695 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Topwin D150 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Topwin D150 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Topwin 150

  Đá cắt sắt 150mm, lưỡi cắt sắt 150mm, Đĩa cắt sắt 150mm

  Giá bán sỉ : 6405 VND

  Giá bán lẻ : 6710 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Tailin 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Tailin 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Taillin 100

  Đá cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 3914 VND

  Giá bán lẻ : 4180 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm dcs hDương 100

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, lưỡi cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 5871 VND

  Giá bán lẻ : 6270 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm dcs Nhật 100

  Đá cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 4944 VND

  Giá bán lẻ : 5280 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt đầu trâu D105

  Đá cắt sắt đầu trâu D105

  Mã sản phẩm dcs trâu 105

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, lưỡi cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 3098 VND

  Giá bán lẻ : 3245 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt Inox Hải Dương D100

  Đá cắt Inox Hải Dương D100

  Mã sản phẩm dci hd 100

  Đá cắt inox D100, đĩa cắt Inox D100, lưỡi cắt inox D100

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem giá bán

 • đá cắt Inox 100mm nhật NRT Nurito

  đá cắt Inox 100mm nhật NRT Nurito

  Mã sản phẩm dci NRT 100M

  Đá cắt inox 100mm, đĩa cắt Inox 100mm, lưỡi cắt inox 100mm

  Giá bán sỉ : 5775 VND

  Giá bán lẻ : 6325 VND

  ...xem giá bán

Máy Mài

 • Máy mài góc Dewalt 100mm DW 810

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 100mm DW 810 dùng điện các loại

  đường kính lưỡi 100mm - 680W tốc độ không tải 10,000 v/p trọng lượng 1.8kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 746900 VND

  Giá bán lẻ : 885500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S

  Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S dùng điện các l

  đường kính lưỡi 100mm - 720W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.58kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ : 848750 VND

  Giá bán lẻ : 1006250 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100T

  Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100T

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100T dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm - 720W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.58kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 848750 VND

  Giá bán lẻ : 1006250 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 125mm DWE 8110S

  Máy mài góc Dewalt 125mm DWE 8110S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 125mm DWE 8110S dùng điện các l

  đường kính lưỡi 125mm - 720W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.80kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ : 931200 VND

  Giá bán lẻ : 1104000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 125mm DW840

  Máy mài góc Dewalt 125mm DW840

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 125mm DW840 dùng điện các loại

  đường kính lưỡi 125mm - 1.400W tốc độ không tải 10,000 v/p trọng lượng 2.6kg

  Giá bán sỉ : 1445300 VND

  Giá bán lẻ : 1713500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 180mm DW840

  Máy mài góc Dewalt 180mm DW840

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 180mm DW840 dùng điện các loại

  đường kính lưỡi 180mm - 1.800W tốc độ không tải 8,000 v/p trọng lượng 4.1kg

  Giá bán sỉ : 1852700 VND

  Giá bán lẻ : 2196500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm - 580W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.55kg công tắc trượt trên thân máy

  Giá bán sỉ : 494700 VND

  Giá bán lẻ : 586500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm Công suất 680W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 1.8kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 494700 VND

  Giá bán lẻ : 586500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGS 6100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGS 6100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGS 6100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm Công suất 680W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 1.8kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ : 523800 VND

  Giá bán lẻ : 621000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGT 8100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGT 8100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGT 8100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm Công suất 850W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 2.2kg Công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 586850 VND

  Giá bán lẻ : 695750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGS 8100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGS 8100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGS 8100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm - 850W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 2.2kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ : 601400 VND

  Giá bán lẻ : 713000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 180mm STGL 2218

  Máy mài góc Stanley 180mm STGL 2218

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 180mm STGL 2218 dùng điện các

  đường kính lưỡi 180mm - 200W tốc độ không tải 8,500 v/p trọng lượng 5.4kg

  Giá bán sỉ : 1513200 VND

  Giá bán lẻ : 1794000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030

  Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm Ga 4030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 720W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 1.7kg

  Giá bán sỉ : 909000 VND

  Giá bán lẻ : 1008000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4031

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4031

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4031 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 720W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 1.6kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 909000 VND

  Giá bán lẻ : 1008000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm 9553 B

  Máy mài góc Makita 100mm 9553 B

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9553 B dùng điện các loại

  đá mài cắt 100mm - 710W tốc độ 11.000 vòng/phút Trọng lượng 1.7kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 921120 VND

  Giá bán lẻ : 1021440 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB

  Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9553 NB dùng điện các loạ

  đá mài cắt 100mm - 710W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.9kg công tắc thân

  Giá bán sỉ : 921120 VND

  Giá bán lẻ : 1021440 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN

  Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm 9556 HN dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 840W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ : 1139280 VND

  Giá bán lẻ : 1263360 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4040

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4040

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 100mm - 1.110W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 1744270 VND

  Giá bán lẻ : 1934240 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C

  Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 100mm GA 4040 C dùng điện các l

  Đá mài cắt 100mm - 1.400W tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 2059390 VND

  Giá bán lẻ : 2283680 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN

  Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm 9558 HN dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 840W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ : 1175640 VND

  Giá bán lẻ : 1303640 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010

  Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm Ga 5010 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 1.050W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.6kg

  Giá bán sỉ : 1889710 VND

  Giá bán lẻ : 2095520 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020

  Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 1.050W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.7kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 1986670 VND

  Giá bán lẻ : 2203040 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010

  Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 150mm - 1.050W tốc độ 10.000 v/p Trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ : 1938190 VND

  Giá bán lẻ : 2149280 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020

  Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 150mm - 1.050W tốc độ 10.000 v/p Trọng lượng 3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 2059390 VND

  Giá bán lẻ : 2283680 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7050

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7050

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA dùng điện các loại

  Đá mài cắt 180mm - 2.000W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 4.5kg

  Giá bán sỉ : 2216950 VND

  Giá bán lẻ : 2458400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm 9067

  Máy mài góc Makita 180mm 9067

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm 9067 dùng điện các loại

  Đá mài cắt 180mm - 2.000W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2458340 VND

  Giá bán lẻ : 2726080 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7060

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA 7060 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 180mm - 2.200W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 5.3kg

  Giá bán sỉ : 2421980 VND

  Giá bán lẻ : 2685760 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7030

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA 7030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 180mm - 2.400W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 6kg

  Giá bán sỉ : 2543180 VND

  Giá bán lẻ : 2820160 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9050

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9050

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9050 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.000W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 4.7kg

  Giá bán sỉ : 2277550 VND

  Giá bán lẻ : 2525650 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9060

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9060 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.200W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 5.5kg

  Giá bán sỉ : 2482580 VND

  Giá bán lẻ : 2752960 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9030

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.400W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 6.3kg

  Giá bán sỉ : 2676500 VND

  Giá bán lẻ : 2968000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 060 dùng điện các loại

  Đường kính đĩa mài 100mm - 670W Tốc độ không tải 11.000 v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ : 785400 VND

  Giá bán lẻ : 862400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 6-100S dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 100mm - 710W công tắc đuôi Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.8kg

  Giá bán sỉ : 984300 VND

  Giá bán lẻ : 1080800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100T dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 100mm - 720W Tốc độ không tải 9.300v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ : 1147500 VND

  Giá bán lẻ : 1260000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 7-100ET dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 720W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg điều chỉnh tốc độ

  Giá bán sỉ : 1326000 VND

  Giá bán lẻ : 1456000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 750-100 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 750W Tốc độ không tải 11.00v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ : 989400 VND

  Giá bán lẻ : 1086400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 900W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg điều chỉnh tốc độ

  Giá bán sỉ : 1275000 VND

  Giá bán lẻ : 1400000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125 dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 125mm - 720W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ : 1122000 VND

  Giá bán lẻ : 1232000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 125mm - 850W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ : 1239300 VND

  Giá bán lẻ : 1360800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 125mm - 1300W Tốc độ không tải 11.500v/p Trọng lượng 2.3kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 2550000 VND

  Giá bán lẻ : 2800000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 125mm - 1.700W Tốc độ không tải 11.500v/p Trọng lượng 2.4kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 2835600 VND

  Giá bán lẻ : 3113600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 150mm - 1700W Tốc độ không tải 9.300v/p Trọng lượng 2.5kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 3360900 VND

  Giá bán lẻ : 3690400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2000W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2335800 VND

  Giá bán lẻ : 2564800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2200W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2657100 VND

  Giá bán lẻ : 2917600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI dùng điện c

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2200W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 4947000 VND

  Giá bán lẻ : 5432000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230

  Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 230mm - 2000W Tốc độ không tải 6.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2713200 VND

  Giá bán lẻ : 2979200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 13322

  Máy mài góc Crow 100mm CT 13322

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 13322 dùng điện các loại

  Công suất 600 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 100 mm Thân ngắn

  Giá bán sỉ : 588000 VND

  Giá bán lẻ : 644000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 1328

  Máy mài góc Crow 100mm CT 1328

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 1328 dùng điện các loại

  Công suất 860 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 100 mm Thân dài

  Giá bán sỉ : 693000 VND

  Giá bán lẻ : 759000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 13410

  Máy mài góc Crow 100mm CT 13410

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 13410 dùng điện các loại

  Công suất 600W Tốc độ quay không tải 11000 v/p Đường kính đĩa mài 100mm Ren trục quay M14 Công tắc bật bên hông

  Giá bán sỉ : 588000 VND

  Giá bán lẻ : 644000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 125mm CT 13290

  Máy mài góc Crow 125mm CT 13290

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 125mm CT 13290 dùng điện các loại

  Công suất 860 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 125 mm Thân dài

  Giá bán sỉ : 693000 VND

  Giá bán lẻ : 759000 VND

  ...xem giá bán