Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy Mài

 • Máy mài góc Maktec 230mm MT 903

  Máy mài góc Maktec 230mm MT 903

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 230mm MT 903 dùng điện các loại

  đá mài 230mm Đá cắt 230mm - 2.000 w tốc độ 6.600 v/p trọng lượng 5.7 kg

  Giá bán sỉ : 1938190 VND

  Giá bán lẻ : 2149280 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9030

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.400W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 6.3kg

  Giá bán sỉ : 2676500 VND

  Giá bán lẻ : 2968000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230

  Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 230mm GWS 20-230 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 230mm - 2000W Tốc độ không tải 6.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2713200 VND

  Giá bán lẻ : 2979200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 180mm CT 13300

  Máy mài góc Crow 180mm CT 13300

  Mã sản phẩm Máy mài Crow 180mm CT 13300 dùng điện các loại

  Công suất 1300W - 11A Tốc độ không tải 8,000 v/p Đường kính trục M14 Đường kính đá 180mm Trọng lượng 3.5kg

  Giá bán sỉ : 1039500 VND

  Giá bán lẻ : 1138500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 180mm STGL 2218

  Máy mài góc Stanley 180mm STGL 2218

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 180mm STGL 2218 dùng điện các

  đường kính lưỡi 180mm - 200W tốc độ không tải 8,500 v/p trọng lượng 5.4kg

  Giá bán sỉ : 1513200 VND

  Giá bán lẻ : 1794000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 180mm DW840

  Máy mài góc Dewalt 180mm DW840

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 180mm DW840 dùng điện các loại

  đường kính lưỡi 180mm - 1.800W tốc độ không tải 8,000 v/p trọng lượng 4.1kg

  Giá bán sỉ : 1852700 VND

  Giá bán lẻ : 2196500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 125mm DW840

  Máy mài góc Dewalt 125mm DW840

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 125mm DW840 dùng điện các loại

  đường kính lưỡi 125mm - 1.400W tốc độ không tải 10,000 v/p trọng lượng 2.6kg

  Giá bán sỉ : 1445300 VND

  Giá bán lẻ : 1713500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGS 8100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGS 8100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGS 8100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm - 850W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 2.2kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ : 601400 VND

  Giá bán lẻ : 713000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 150mm CT 13029

  Máy mài góc Crow 150mm CT 13029

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 10mm CT 13029 dùng điện các loại

  Công suất 1200W Đường kính đĩa 150mm Đường kính lỗ 14mm Tốc độ không tải 8.500 v/p Trọng lượng 2.3Kg

  Giá bán sỉ : 903000 VND

  Giá bán lẻ : 989000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180LVI dùng điện c

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2200W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 4947000 VND

  Giá bán lẻ : 5432000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9060

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9060 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.200W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 5.5kg

  Giá bán sỉ : 2482580 VND

  Giá bán lẻ : 2752960 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 180mm MT 902

  Máy mài góc Maktec 180mm MT 902

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 180mm MT 902 dùng điện các loại

  đá mài 180mm Đá cắt 180mm - 2.000w tốc độ 8.500 v/p trọng lượng 5.4 kg

  Giá bán sỉ : 1865470 VND

  Giá bán lẻ : 2068640 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 150mm MT 905

  Máy mài góc Maktec 150mm MT 905

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 150mm MT 905 dùng điện các loại

  đá mài 150mm Đá cắt 150mm - 1.050w tốc độ 10.000v/p trọng lượng 2.8 kg

  Giá bán sỉ : 1356430 VND

  Giá bán lẻ : 1504160 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 230mm GA 9050

  Máy mài góc Makita 230mm GA 9050

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 230mm GA 9050 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 230mm - 2.000W tốc độ 6.600 v/p Trọng lượng 4.7kg

  Giá bán sỉ : 2277550 VND

  Giá bán lẻ : 2525650 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 22-180 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2200W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2657100 VND

  Giá bán lẻ : 2917600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 125mm CT 13217

  Máy mài góc Crow 125mm CT 13217

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 10mm CT 13217 dùng điện các loại

  Công suất 1010 W  Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 125 mm Thân dài

  Giá bán sỉ : 798000 VND

  Giá bán lẻ : 874000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGT 8100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGT 8100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGT 8100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm Công suất 850W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 2.2kg Công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 586850 VND

  Giá bán lẻ : 695750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 125mm DWE 8110S

  Máy mài góc Dewalt 125mm DWE 8110S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 125mm DWE 8110S dùng điện các l

  đường kính lưỡi 125mm - 720W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.80kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ : 931200 VND

  Giá bán lẻ : 1104000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100T

  Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100T

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100T dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm - 720W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.58kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 848750 VND

  Giá bán lẻ : 1006250 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGS 6100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGS 6100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGS 6100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm Công suất 680W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 1.8kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ : 523800 VND

  Giá bán lẻ : 621000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 125mm CT 13290

  Máy mài góc Crow 125mm CT 13290

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 125mm CT 13290 dùng điện các loại

  Công suất 860 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 125 mm Thân dài

  Giá bán sỉ : 693000 VND

  Giá bán lẻ : 759000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 20-180 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 180mm - 2000W Tốc độ không tải 8.500v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2335800 VND

  Giá bán lẻ : 2564800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7030

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7030

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA 7030 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 180mm - 2.400W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 6kg

  Giá bán sỉ : 2543180 VND

  Giá bán lẻ : 2820160 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 904

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 904

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 904 dùng điện các loại

  đá mài 125mm Đá cắt 125mm - 1.050w tốc độ 11.000 v/p trọng lượng 2.8 kg

  Giá bán sỉ : 1320070 VND

  Giá bán lẻ : 146340 VND

  Giảm 89%

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 963

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 963

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 963 dùng điện các loại

  đá mài 125mm Đá cắt 125mm - 570W tốc độ 10.000 v/p trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ : 860520 VND

  Giá bán lẻ : 954240 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7060

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7060

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA 7060 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 180mm - 2.200W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 5.3kg

  Giá bán sỉ : 2421980 VND

  Giá bán lẻ : 2685760 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI

  Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 180mm GWS 17-150CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 150mm - 1700W Tốc độ không tải 9.300v/p Trọng lượng 2.5kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 3360900 VND

  Giá bán lẻ : 3690400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 13410

  Máy mài góc Crow 100mm CT 13410

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 13410 dùng điện các loại

  Công suất 600W Tốc độ quay không tải 11000 v/p Đường kính đĩa mài 100mm Ren trục quay M14 Công tắc bật bên hông

  Giá bán sỉ : 588000 VND

  Giá bán lẻ : 644000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGT 6100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm Công suất 680W tốc độ không tải 11,000 v/p trọng lượng 1.8kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 494700 VND

  Giá bán lẻ : 586500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S

  Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 100mm DWE 8100S dùng điện các l

  đường kính lưỡi 100mm - 720W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.58kg công tắc trượt

  Giá bán sỉ : 848750 VND

  Giá bán lẻ : 1006250 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Dewalt 100mm DW 810

  Mã sản phẩm Máy mài góc Dewalt 100mm DW 810 dùng điện các loại

  đường kính lưỡi 100mm - 680W tốc độ không tải 10,000 v/p trọng lượng 1.8kg công tắc đuôi

  Giá bán sỉ : 746900 VND

  Giá bán lẻ : 885500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100

  Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Stanley 100mm STGS 5100 dùng điện các

  đường kính lưỡi 100mm - 580W tốc độ không tải 12,000 v/p trọng lượng 1.55kg công tắc trượt trên thân máy

  Giá bán sỉ : 494700 VND

  Giá bán lẻ : 586500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 1328

  Máy mài góc Crow 100mm CT 1328

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 1328 dùng điện các loại

  Công suất 860 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 100 mm Thân dài

  Giá bán sỉ : 693000 VND

  Giá bán lẻ : 759000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 17-125CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 125mm - 1.700W Tốc độ không tải 11.500v/p Trọng lượng 2.4kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 2835600 VND

  Giá bán lẻ : 3113600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm 9067

  Máy mài góc Makita 180mm 9067

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm 9067 dùng điện các loại

  Đá mài cắt 180mm - 2.000W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 4.2kg

  Giá bán sỉ : 2458340 VND

  Giá bán lẻ : 2726080 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 969

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 969

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 969 dùng điện các loại

  Công suất 850W đá mài 125mm Trọng lượng 2.0 kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 808000 VND

  Giá bán lẻ : 896000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 125mm MT 966

  Máy mài góc Maktec 125mm MT 966

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 125mm MT 966 dùng điện các loại

  Công suất 720W đá mài 125mm Tốc độ không tải  11,000 v/p Trọng lượng 1.9 kg Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 767600 VND

  Giá bán lẻ : 851200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 180mm GA 7050

  Máy mài góc Makita 180mm GA 7050

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 180mm GA dùng điện các loại

  Đá mài cắt 180mm - 2.000W tốc độ 8.500 v/p Trọng lượng 4.5kg

  Giá bán sỉ : 2216950 VND

  Giá bán lẻ : 2458400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 13-125CI dùng điện cá

  Đường kính đĩa mài 125mm - 1300W Tốc độ không tải 11.500v/p Trọng lượng 2.3kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 2550000 VND

  Giá bán lẻ : 2800000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Crow 100mm CT 13322

  Máy mài góc Crow 100mm CT 13322

  Mã sản phẩm Máy mài góc Crow 100mm CT 13322 dùng điện các loại

  Công suất 600 W Tốc độ không tải 11000 v/p Đường kính đá mài 100 mm Thân ngắn

  Giá bán sỉ : 588000 VND

  Giá bán lẻ : 644000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 8-125C dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 125mm - 850W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ : 1239300 VND

  Giá bán lẻ : 1360800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020

  Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 150mm Ga 6020 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 150mm - 1.050W tốc độ 10.000 v/p Trọng lượng 3kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 2059390 VND

  Giá bán lẻ : 2283680 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 971

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 971

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 971 dùng điện các loại

  Công suất 850W đá mài 100mm Công tắc đuôi Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 699930 VND

  Giá bán lẻ : 776160 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 970

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 970

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 970 dùng điện các loại

  Công suất 720W Đường kính đá mài 100 mm Công tắc đuôi Dây dẫn điện 2mm

  Giá bán sỉ : 663570 VND

  Giá bán lẻ : 735840 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010

  Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 150mm Ga 6010 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 150mm - 1.050W tốc độ 10.000 v/p Trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ : 1938190 VND

  Giá bán lẻ : 2149280 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125

  Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 125mm GWS 7-125 dùng điện các l

  Đường kính đĩa mài 125mm - 720W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.9kg

  Giá bán sỉ : 1122000 VND

  Giá bán lẻ : 1232000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100

  Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100

  Mã sản phẩm Máy mài góc Bosch 100mm GWS 900-100 dùng điện các

  Đường kính đĩa mài 100mm - 900W Tốc độ không tải 11.000v/p Trọng lượng 1.5kg điều chỉnh tốc độ

  Giá bán sỉ : 1275000 VND

  Giá bán lẻ : 1400000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020

  Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020

  Mã sản phẩm Máy mài góc Makita 125mm Ga 5020 dùng điện các loạ

  Đá mài cắt 125mm - 1.050W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 2.7kg chống khởi động lại

  Giá bán sỉ : 1986670 VND

  Giá bán lẻ : 2203040 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 960

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 960

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 960 dùng điện các loại

  đá mài 100mm Đá cắt 100mm 720W tốc độ 12.000 v/p trọng lượng 1.6kg

  Giá bán sỉ : 860520 VND

  Giá bán lẻ : 954240 VND

  ...xem giá bán

 • Máy mài góc Maktec 100mm MT 955

  Máy mài góc Maktec 100mm MT 955

  Mã sản phẩm Máy mài góc Maktec 100mm MT 955 dùng điện các loại

  đá mài 100mm 710W tốc độ 11.000 v/p Trọng lượng 1.5kg

  Giá bán sỉ : 860520 VND

  Giá bán lẻ : 954240 VND

  ...xem giá bán