Máy khoan dùng pin Maktec

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 20mm - 7.2V tốc độ không tải 600v/p Thấp 400v/p Trọng lượng 1.1kg

  Giá bán sỉ 1320070 VND

  Giá bán lẻ 1503050 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 21mm - 9.6V tốc độ cao 1.000v/p Thấp 350v/p Trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ 1877590 VND

  Giá bán lẻ 2137850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 24mm - 12V tốc độ cao 1.000v/p Thấp 350v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ 1998790 VND

  Giá bán lẻ 2275850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 25mm - 14.4 tốc độ cao 1.300v/p Thấp 400v/p Trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ 2362390 VND

  Giá bán lẻ 2689850 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N các loại

  18V tốc độ cao 1.300v/p Thấp 400v/p khoan thép 13mm gỗ 28mm Trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ 2579540 VND

  Giá bán lẻ 2937100 VND

  Xem giỏ hàng