Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy khoan dùng pin

 • Máy khoan stanley 12 ly SCH 20C2

  Máy khoan stanley 12 ly SCH 20C2

  Mã sản phẩm Máy khoan stanley 12 ly SCH 20C2 dùng pin các loạ

  khoan sắt và tường 12mm khoan gỗ 25mm cỡ vít tối đa 7mm - pin Lion 18V x 2 tốc độ không tải 750 v/p trọng lượng 1.7kg

  Giá bán sỉ : 2172800 VND

  Giá bán lẻ : 2576000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan dùng pin Crow CT21053L

  Máy khoan dùng pin Crow CT21053L

  Mã sản phẩm Máy khoan dùng pin Crow CT21053L các loại

  Công suất 710W Điện thế pin 18V Tốc độ không tải 1300v/p khoan gỗ 22mm khoan thép 10mm Kích thước trục vít 6mm  Dung lượng pin 1500mAh Trọng lượng: 2kg

  Giá bán sỉ : 1680000 VND

  Giá bán lẻ : 1840000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N các loại

  18V tốc độ cao 1.300v/p Thấp 400v/p khoan thép 13mm gỗ 28mm Trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ : 2579540 VND

  Giá bán lẻ : 2937100 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GWB 10.8V-LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GWB 10.8V-LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GWB 10.8V-LI dùng pin các loại

  Pin 10 volt 8 khoan gỗ thép 10mm Cỡ vít tối đa 6mm Tốc độ không tải 1300v/p

  Giá bán sỉ : 4651200 VND

  Giá bán lẻ : 5244000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 6281 DWE dùng pin

  Máy khoan Makita 6281 DWE dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 6281 DWE dùng pin các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm 14V tốc độ không tải 1.300 v/p trọng lượng: 1.6kg

  Giá bán sỉ : 2977480 VND

  Giá bán lẻ : 3390200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 6271 DWE dùng pin

  Máy khoan Makita 6271 DWE dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 6271 DWE dùng pin các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm 12V tốc độ không tải 1300 v/p  trọng lượng: 1.5kg

  Giá bán sỉ : 2642160 VND

  Giá bán lẻ : 3008400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSR 1800 LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 1800 LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 1800 LI dùng pin các loại

  pin 18V khoan thép 12mm Khoan gỗ 26mm cỡ vít tối đa 6mm Trọng lượng 1.7kg pin Li-Ion (1.5Ah)

  Giá bán sỉ : 3090600 VND

  Giá bán lẻ : 3484500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 25mm - 14.4 tốc độ cao 1.300v/p Thấp 400v/p Trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ : 2362390 VND

  Giá bán lẻ : 2689850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan dùng pin Crow CT21052L

  Máy khoan dùng pin Crow CT21052L

  Mã sản phẩm Máy khoan dùng pin Crow CT21052L các loại

  Công suất 700W Điện thế pin 18V Tốc độ không tải: 1300v/p khoan gỗ 22mm khoan thép 10mm Kích thước trục vít 6mm Trọng lượng: 2kg

  Giá bán sỉ : 1680000 VND

  Giá bán lẻ : 1840000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 12 ly SCD 20C2

  Máy khoan Stanley 12 ly SCD 20C2

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 12 ly SCD 20C2 dùng pin các loại

  khoan sắt 12mm khoan gỗ 25mm cỡ vít tối đa 7mm - pin Lion 18V x 2 tốc độ không tải 750 v/p trọng lượng 1.7kg

  Giá bán sỉ : 2027300 VND

  Giá bán lẻ : 2403500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 24mm - 12V tốc độ cao 1.000v/p Thấp 350v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ : 1998790 VND

  Giá bán lẻ : 2275850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSR 1440 LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 1440 LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 1440 LI dùng pin các loại

  12 ly -14V khoan thép 12mm Khoan gỗ 26mm cỡ vít tối đa 6mm Trọng lượng 1.7kg pin Li-Ion (1.5Ah)

  Giá bán sỉ : 2912100 VND

  Giá bán lẻ : 3283250 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita DF 030 DWE dùng pin

  Máy khoan Makita DF 030 DWE dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita DF 030 DWE dùng pin các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 21mm 10V8 tốc độ không tải 1300 v/p, trọng lượng: 089kg

  Giá bán sỉ : 2688620 VND

  Giá bán lẻ : 3061300 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 10 ly SCH 12S2

  Máy khoan Stanley 10 ly SCH 12S2

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 10 ly SCH 12S2 dùng pin các loại

  khoan sắt và khoan tường 10mm khoan gỗ 19mm cỡ vít tối đa 7mm - pin Lion 10.8V x 2 không tải 1.200 v/p trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1716900 VND

  Giá bán lẻ : 2035500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSR 140LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 140LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 140LI dùng pin các loại

  Điện thế pin 14V khoan thép 10mm Khoan gỗ 32mm cỡ vít tối đa 8mm Trọng lượng 1.5kg pin Li-Ion (1.5Ah)

  Giá bán sỉ : 2432700 VND

  Giá bán lẻ : 2742750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 21mm - 9.6V tốc độ cao 1.000v/p Thấp 350v/p Trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1877590 VND

  Giá bán lẻ : 2137850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 10 ly SCD 12S2

  Máy khoan Stanley 10 ly SCD 12S2

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 10 ly SCD 12S2 dùng pin các loại

  khoan sắt 10mm khoan gỗ 19mm cỡ vít tối đa 7mm - pin Lion 10.8V x 2 không Máy tải 1.200 v/p trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1600500 VND

  Giá bán lẻ : 1897500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 20mm - 7.2V tốc độ không tải 600v/p Thấp 400v/p Trọng lượng 1.1kg

  Giá bán sỉ : 1320070 VND

  Giá bán lẻ : 1503050 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSB 120 - LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSB 120 - LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSB 120 - LI dùng pin các loại

  10 ly - 10.8V khoan tường 8mm Thép 6mm gỗ 19mm cỡ vít tối đa 7mm Trọng lượng 1.1kg (1.5Ah) Malaysia

  Giá bán sỉ : 2085900 VND

  Giá bán lẻ : 2351750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin các loại

  10 ly - 12V Khoan thép 8mm khoan gỗ 20mm Cỡ vít tối đa 6mm trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1968600 VND

  Giá bán lẻ : 2219500 VND

  ...xem giá bán