Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy khoan dùng điện Stanley

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy khoan Stanley 26 ly STHR 272

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 26 ly STHR 272 dùng điện các loạ

  khoan bêtông 26mm đục 17mm - 850W 2 chức năng tốc độ 700 v/p trọng lượng 5.1kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1406500 VND

  Giá bán lẻ : 1667500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K

  Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K dùng điện các lo

  khoan bêtông 24mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 750W 3 chức năng tốc độ 1050 v/p trọng lượng 2.9kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1755700 VND

  Giá bán lẻ : 2081500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K

  Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K dùng điện các lo

  khoan bêtông 24mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 750W 2 chức năng tốc độ 1050 v/p trọng lượng 2.7kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1639300 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K

  Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K dùng điện các lo

  khoan bêtông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 620W 2 chức năng tốc độ1050 v/p trọng lượng 2.2kg

  Giá bán sỉ : 1207650 VND

  Giá bán lẻ : 1431750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV

  Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV dùng điện các lo

  khoan bêtông 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.65kg đảo chiều VALI SET

  Giá bán sỉ : 843900 VND

  Giá bán lẻ : 1000500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 13 ly Stdh 7213

  Máy khoan Stanley 13 ly Stdh 7213

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 13 ly Stdh 7213 dùng điện các lo

  khoan bêtông 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm 720W, tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.65kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 679000 VND

  Giá bán lẻ : 805000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600K

  Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600K cầm tay các loại

  khoan bêtông 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ không tải 2,800 v/p, trọng lượng 1.65kg đảo chiều VALI

  Giá bán sỉ : 649900 VND

  Giá bán lẻ : 770500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 1o ly STDR 5510

  Máy khoan Stanley 1o ly STDR 5510

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 1o ly STDR 5510 cầm tay các loại

  khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 500W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.20kg nút điều chỉnh tốc độ đảo chiều. VALI

  Giá bán sỉ : 586850 VND

  Giá bán lẻ : 695750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 10 ly STEL 101

  Máy khoan Stanley 10 ly STEL 101

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 10 ly STEL 101 cầm tay các loại

  khoan sắt 10mm khoan gỗ 20mm - 400W tốc độ không tải 2,700 v/p trọng lượng 1.20kg nút điều chỉnh tốc độ đảo chiều

  Giá bán sỉ : 533500 VND

  Giá bán lẻ : 632500 VND

  ...xem giá bán