Máy khoan dùng điện Matec

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652

  Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652 các loại

  Khoan thép 6.5mm gỗ 9mm 230W tốc độ 0 - 4.500 V/P trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ 575280 VND

  Giá bán lẻ 631680 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653

  Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653 các loại

  Khoan thép 6.5mm gỗ 9mm - 230W tốc độ 0 - 4.500 V/P trọng lượng 2.0kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 648720 VND

  Giá bán lẻ 712320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 60

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 60

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 60 các loại

  khoan thép 10mm gỗ 20mm - 350W tốc độ 0 - 3.000 v/p trọng lượng 1.2kg

  Giá bán sỉ 489850 VND

  Giá bán lẻ 543200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A các loại

  khoan bê tông 10mm thép 10mm gỗ 20mm - 500W tốc độ 0 - 2.900 v/p trọng lượng 1.6kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 603980 VND

  Giá bán lẻ 669760 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 605

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 605

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 605 các loại

  Khoan thép 10mm gỗ 13mm - 450W tốc độ 3.000 v/p trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ 642360 VND

  Giá bán lẻ 712320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 606

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 606

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 606 các loại

  Khoan thép 10mm gỗ 25mm - 450W tốc độ 0 - 3.000 v/p trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ 739320 VND

  Giá bán lẻ 819840 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 607

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 607

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 607 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 16mm - 450W tốc độ 0 - 3.000 v/p trọng lượng 1.3kg đảo chiều đầu tự động

  Giá bán sỉ 763560 VND

  Giá bán lẻ 846720 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 16 ly MT 817

  Máy khoan Maktec 16 ly MT 817

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 16 ly MT 817 các loại

  khoan bêtông 16mm Thép 13mm gỗ 30mm - 430W tốc độ 0 - 2.800 v/p đập 0 - 48.000 l/p trọng lượng 1.8kg

  Giá bán sỉ 812040 VND

  Giá bán lẻ 900480 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 814

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 814

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 814 các loại

  bêtông 13mm Thép 13mm gỗ 30mm - 710W tốc độ 0 - 3.200 v/p đập 0 - 30.800 L/p trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ 969600 VND

  Giá bán lẻ 1075200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 815

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 815

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 815 các loại

  khoan bêtông 13mm Thép 13mm gỗ 30mm - 710W tốc độ 0 - 3.200 v/p đập 0 - 30.800/phút 2.kg đầu tự động

  Giá bán sỉ 1175640 VND

  Giá bán lẻ 1303640 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 818

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 818

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 818 các loại

  khoan bêtông 13mm Thép 13mm gỗ 18mm - 430W tốc độ 0 - 2.800 v/p đập 0 - 30.800/phút 1.7kg đầu tự động

  Giá bán sỉ 884760 VND

  Giá bán lẻ 981120 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 621

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 621

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 621 các loại

  Khoan thép 13mm gỗ 36mm - 800W tốc độ 0 - 700 v/p trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ 1259740 VND

  Giá bán lẻ 1396640 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K các loại

  Khoan bêtông 13mm thép 13mm gỗ 18mm - 430W tốc độ 2.800 v/p đập 0-30.800/phút (vali không đồ nghề)

  Giá bán sỉ 836280 VND

  Giá bán lẻ 927360 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP các loại

  Khoan bêtông 13mm thép 13mm gỗ 18mm - 430W tốc độ 0-2.800 vòng/phút đập 30.800/p (vali đồ nghề)

  Giá bán sỉ 1096860 VND

  Giá bán lẻ 1216320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 870

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 870

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 870 các loại

  710W tốc độ 4.350l/phút khoan bêtông 22mm sắt 13mm gỗ 32mm trọng lượng 2.5kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 1907890 VND

  Giá bán lẻ 2115680 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B

  Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B các loại

  khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 20mm - 500W tốc độ 2.900 v/p trọng lượng 1.7kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 679730 VND

  Giá bán lẻ 753760 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP

  Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP các loại

  710W tốc độ 3.000 v/p đập 45.000/p Khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 30mm trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ 1241290 VND

  Giá bán lẻ 1376480 VND

  Xem giỏ hàng