Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy khoan dùng điện Makita

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy khoan Makita 28 ly HR 2810

  Máy khoan Makita 28 ly HR 2810

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 28 ly HR 2810 các loại

  800w - tốc độ đập 4.500 lần/p - tốc độ 1.100v/p Trọng lượng 3,4kg

  Giá bán sỉ : 5086360 VND

  Giá bán lẻ : 5640320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800 tốc độ 1.200 v/p 3 chức năng Thay đầu nhanh

  Giá bán sỉ : 3778410 VND

  Giá bán lẻ : 4189920 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F các loại

  800w - tốc độ đập 4.600 lần/p - tốc độ 1.200v/p Trọng lượng 2,9kg

  Giá bán sỉ : 3573380 VND

  Giá bán lẻ : 3962560 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2630

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2630

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800W tốc độ 1.200 v/p 3 chức năng

  Giá bán sỉ : 3318860 VND

  Giá bán lẻ : 3680320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2601

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2601

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2601 các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800W tốc độ 1.200 v/p 2 chức năng

  Giá bán sỉ : 3185540 VND

  Giá bán lẻ : 3532480 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2600

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2600

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2600 các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800W tốc độ 1.200 v/p 2 chức năng Trọng lượng 2.8kg

  Giá bán sỉ : 2809820 VND

  Giá bán lẻ : 3115840 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 24 ly HR 2470 F

  Máy khoan Makita 24 ly HR 2470 F

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 24 ly HR 2470 F các loại

  Khoan bêtông 24mm thép 13mm gỗ 32mm - 780W tốc độ 1.100 v/p 3 chức năng Trọng lượng 2.8kg có đèn

  Giá bán sỉ : 3270380 VND

  Giá bán lẻ : 3626560 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 24 ly HR 2470

  Máy khoan Makita 24 ly HR 2470

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 24 ly HR 2470 các loại

  Khoan bêtông 24mm thép 13mm gỗ 32mm - 780W tốc độ 1.100 v/p 3 chức năng Trọng lượng 2.8kg

  Giá bán sỉ : 3027980 VND

  Giá bán lẻ : 3357760 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 24 ly HR 2460 F

  Máy khoan Makita 24 ly HR 2460 F

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 24 ly HR 2460 F các loại

  Khoan bêtông 24mm thép 13mm gỗ 32mm - 780W tốc độ 1.100 v/p 2 chức năng Trọng lượng 2.8kg có đèn

  Giá bán sỉ : 2797700 VND

  Giá bán lẻ : 3102400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 24 ly HR 2460

  Máy khoan Makita 24 ly HR 2460

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 24 ly HR 2460 các loại

  Khoan bêtông 24mm thép 13mm gỗ 32mm - 780W tốc độ 1.100 v/p 2 chức năng Trọng lượng 2.8kg

  Giá bán sỉ : 2652260 VND

  Giá bán lẻ : 2941120 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 23 ly HR 2300

  Máy khoan Makita 23 ly HR 2300

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 23 ly HR 2300 các loại

  720W khoan bêtông 23mm thép 13mm gỗ 32mm tốc độ 1.200 v/p 2 chức năng trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ : 2664380 VND

  Giá bán lẻ : 2954560 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 20 ly HP 2051

  Máy khoan Makita 20 ly HP 2051

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 20 ly HP 2051 các loại

  Khoan bêtông 20mm Thép 8 -13mm gỗ 25 - 40mm - 720W tốc độ cao 2.900 v/p trọng lượng 2.5kg

  Giá bán sỉ : 2421980 VND

  Giá bán lẻ : 2685760 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 20 ly HP 2050

  Máy khoan Makita 20 ly HP 2050

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 20 ly HP 2050 các loại

  Khoan bêtông 20mm Thép 8 -13mm gỗ 25 - 40mm 720W tốc độ cao 2.900 v/p trọng lượng 2.5kg

  Giá bán sỉ : 2350270 VND

  Giá bán lẻ : 2606240 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 16 ly HP 1630

  Máy khoan Makita 16 ly HP 1630

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 16 ly HP 1630 các loại

  Khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 30mm - 710W tốc độ 3.200 v/p đập 48.000v/p Trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ : 1223110 VND

  Giá bán lẻ : 1356320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 10 ly 6413

  Máy khoan Makita 10 ly 6413

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6413 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.000 v/p đầu tự động trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1036260 VND

  Giá bán lẻ : 1149120 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 10 ly 6412

  Máy khoan Makita 10 ly 6412

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6412 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.400 v/p đảo chiều trrọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 984750 VND

  Giá bán lẻ : 1092000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 10 ly 6411

  Máy khoan Makita 10 ly 6411

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6411 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.400 v/p trrọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 933240 VND

  Giá bán lẻ : 1034880 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010

  Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010 các loại

  khoan thép 6.5mm gỗ 15mm - 350W tốc độ 4.000v/p Trọng lượng 1kg

  Giá bán sỉ : 972630 VND

  Giá bán lẻ : 1078560 VND

  ...xem giá bán