Máy khoan dùng điện Dewalt

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy khoan Dewalt 6,5 ly DWD 010

  Máy khoan Dewalt 6,5 ly DWD 010

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 6,5 ly DWD 010 cầm tay các loại

  khoan sắt 6.5mm khoan gỗ 15mm - 380W tốc độ không tải 2,600 v/p trọng lượng 1.2kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 819650 VND

  Giá bán lẻ 971750 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Dewalt 10 ly DWD 014

  Máy khoan Dewalt 10 ly DWD 014

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 10 ly DWD 014 cầm tay các loại

  khoan sắt 10mm khoan gỗ 20mm - 550W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.3kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 848750 VND

  Giá bán lẻ 1006250 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Dewalt 13 ly Dwd 024

  Máy khoan Dewalt 13 ly Dwd 024

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 13 ly Dwd 024 cầm tay các loại

  khoan tường 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm - 650W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.65kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 1086400 VND

  Giá bán lẻ 1288000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K

  Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K cầm tay các loại

  khoan betong 22mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 710W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.3kg 2 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ 2037000 VND

  Giá bán lẻ 2415000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K

  Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K cầm tay các loại

  khoan betong 22mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 710W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.3kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ 2182500 VND

  Giá bán lẻ 2587500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K

  Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K cầm tay các loại

  khoan betong 26mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 800W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.55kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ 2939100 VND

  Giá bán lẻ 3484500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K

  Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K cầm tay các loại

  khoan betong 28mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 900W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 3.10kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ 3036100 VND

  Giá bán lẻ 3599500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA

  Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA cầm tay các loại

  khoan betong 28mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 900W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 3.10kg 3 chức năng đảo chiều có đầu khoan sắt tháo lắp nhanh

  Giá bán sỉ 3220400 VND

  Giá bán lẻ 3818000 VND

  Xem giỏ hàng