Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy khoan dùng điện Crow

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC

  Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC các loại

  Giá bán sỉ : 1774500 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • May khoan Crow 30 Ly CT 18026

  May khoan Crow 30 Ly CT 18026

  Mã sản phẩm Máy khoan dùng điện Crow 30 Ly CT 18026

  Khoan búa đầu sập 1020W - 30mm Tốc độ không tải 800v/p Công suất 1020W Lực đập 3J Trọng lượng 5.5kg Hộp nhựa

  Giá bán sỉ : 1774500 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC

  Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC các loại

  Công suất 1100 W Tốc độ không tải 850 vòng / phút Tốc độ đập 4200 / phút  mũi khoan bê tông 26mm thép 13mm gỗ 40mm Có 3 chức năng Khoan đập khắc Trọng lượng 4,52 kg

  Giá bán sỉ : 1417500 VND

  Giá bán lẻ : 1552500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 26 Ly CT18101

  Máy khoan Crow 26 Ly CT18101

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 các loại

  Công suất 1100 W Tốc độ không tải 850 vòng / phút Tốc độ đập 4200 / phút  mũi khoan bê tông 26mm thép 13mm gỗ 40mm Có 3 chức năng Khoan đập khắc Trọng lượng 4,52 kg

  Giá bán sỉ : 1417500 VND

  Giá bán lẻ : 1552500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC

  Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC các loại

  Giá bán sỉ : 1711500 VND

  Giá bán lẻ : 1874500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 18 ly CT18032

  Máy khoan Crow 18 ly CT18032

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 18 ly CT18032 các loại

  Công suất  850W Tốc độ không tải  4800 vòng / phút Khả năng khoan, đục  26mm Mô men xoắn  325 Nm Trọng lượng  3 kg

  Giá bán sỉ : 1711500 VND

  Giá bán lẻ : 1874500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 16 ly CT 10032

  Máy khoan Crow 16 ly CT 10032

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 16 ly CT 10032 các loại

  1050W - 16mm Khoan gỗ 40mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 20mm Tốc độ không tải 0 - 900/0 - 2500v/p

  Giá bán sỉ : 1270500 VND

  Giá bán lẻ : 1391500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10068 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10068 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10068 BMC các loại

  Công suất 1050w 2 tốc độ Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm Khoan bê tông 16mm Nặng 2.5kg Hộp nhựa

  Giá bán sỉ : 1239000 VND

  Giá bán lẻ : 1357000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10068

  Máy khoan Crow 13 ly CT10068

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10068 các loại

  Công suất 1050w 2 tốc độ Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm Khoan bê tông 16mm Nặng: 2.5kg

  Giá bán sỉ : 1050000 VND

  Giá bán lẻ : 1150000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10067

  Máy khoan Crow 13 ly CT10067

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10067 các loại

  Công suất 810w 2 tốc độ Khoan bê tông 16mm Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm Nặng 2,6kg

  Giá bán sỉ : 945000 VND

  Giá bán lẻ : 1035000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10077 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10077 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10077 BMC các loại

  Giá bán sỉ : 976500 VND

  Giá bán lẻ : 1069500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10077

  Máy khoan Crow 13 ly CT10077

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10077 các loại

  810W - 13mm Khoan gỗ 30mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 16mm Tốc độ không tải 0-2500v/p Trọng lượng 2.5kg

  Giá bán sỉ : 840000 VND

  Giá bán lẻ : 920000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10066 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10066 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10066 BMC các loại

  750W - 13mm hộp nhựa Khoan gỗ 30mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 16mm Tốc độ không tải 0-2800v/p

  Giá bán sỉ : 861000 VND

  Giá bán lẻ : 943000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10066

  Máy khoan Crow 13 ly CT10066

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10066 các loại

  750W-13mm Khoan gỗ 30mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 16mm Tốc độ không tải 0-2800v/p Trọng lượng 2kg Hộp giấy

  Giá bán sỉ : 714000 VND

  Giá bán lẻ : 782000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC các loại

  600W-13mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 13mm Tốc độ không tải 0-2800v/p

  Giá bán sỉ : 735000 VND

  Giá bán lẻ : 805000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT-10065 dùng điện

  Máy khoan Crow 13 ly CT-10065 dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10065 các loại

  600W mũi khoan 13mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 13mm Tốc độ không tải 0-2800v/p

  Giá bán sỉ : 609000 VND

  Giá bán lẻ : 667000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 10 ly CT-10070 dùng điện

  Máy khoan Crow 10 ly CT-10070 dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 10 ly CT10070 các loại

  Máy khoan 400W Khoan 10mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Tốc độ không tải 0-2700v/p Trọng lượng 1kg5

  Giá bán sỉ : 514500 VND

  Giá bán lẻ : 563500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow CT-10069 6.5 ly dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 6,5 ly CT10069 các loại

  Công suất 300W 2.5A Tốc độ không tải 3800 vòng/phút Đầu kẹp 6mm khoan sắt 6mm khoan gỗ 13mm Trọng lượng 1kg

  Giá bán sỉ : 493500 VND

  Giá bán lẻ : 540500 VND

  ...xem giá bán