Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy khoan dùng điện Bosch

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV

  Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV dùng điện các loạ

  khoan bê tông 45mm - 1500W Tốc độ không tải 150-305v/p Trọng lượng 8.9kg

  Giá bán sỉ : 17890800 VND

  Giá bán lẻ : 19644800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D

  Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D dùng điện các loại

  khoan bê tông 45mm - 1500W Tốc độ không tải 145 - 260v/p Trọng lượng 8.2kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 16218000 VND

  Giá bán lẻ : 17808000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D

  Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D dùng điện các loại

  khoan bê tông 40mm - 1100W Tốc độ không tải 340v/p Tốc độ đập 3.000v/p trọng lượng 6.8kg

  Giá bán sỉ : 9781800 VND

  Giá bán lẻ : 10740800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4

  Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4 dùng điện các loại

  Khoan thép 32mm Khoan nhôm 50mm Khoan gỗ 70mm - 1500W trọng lượng 7.3kg

  Giá bán sỉ : 15514200 VND

  Giá bán lẻ : 17035200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR

  Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR dùng điện các lo

  khoan bê tông 32mm - 900W Tốc độ không tải 3.600v/p Trọng lượng 4.7kg

  Giá bán sỉ : 9506400 VND

  Giá bán lẻ : 10438400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 28 ly GBH 3-28DRE

  Máy khoan Bosch 28 ly GBH 3-28DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 28 ly GBH 3-28DRE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 28mm - 720W Tốc độ không tải 800v/p Tốc độ đập 4.000v/p Trọng lượng 3.3kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 5620200 VND

  Giá bán lẻ : 6171200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DFV

  Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DFV

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DFV dùng điện các lo

  Khoan bê tông 28mm - 850W Tốc độ không tải 800v/p Tốc độ đập 4.000v/p Trọng lượng 2.9kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 4737900 VND

  Giá bán lẻ : 5202400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DV

  Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DV

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DV dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 28mm - 850W Tốc độ không tải 800v/p Tốc độ đập 4.000v/p Trọng lượng 2.9kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 4437000 VND

  Giá bán lẻ : 4872000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DFR

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DFR

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DFR dùng điện các lo

  Khoan bê tông 26mm Khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm 800W Trọng lượng 2.7kg Khoan 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 4248300 VND

  Giá bán lẻ : 4664800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DRE

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DRE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 26mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 800W trọng lượng 2.7kg Khoan 3 chức năng

  Giá bán sỉ : 3656700 VND

  Giá bán lẻ : 4015200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DE

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 26mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 800W trọng lượng 2.7kg Khoan 3 chức năng

  Giá bán sỉ : 3437400 VND

  Giá bán lẻ : 3774400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26RE

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26RE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 26mm Khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm 800W - Trọng lượng 2.7kg có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 3244100 VND

  Giá bán lẻ : 3757600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26E

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26E

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26E dùng điện các loại

  Khoan bê tông 26mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 800W trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ : 3315000 VND

  Giá bán lẻ : 3640000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 790W trọng lượng 2.8kg Khoan 3 chức năng Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 3340500 VND

  Giá bán lẻ : 3668000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 790W trọng lượng 2.8kg Khoan 3 chức năng Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 3162000 VND

  Giá bán lẻ : 3472000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE dùng điện các loại

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm790W trọng lượng 2.8kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2922300 VND

  Giá bán lẻ : 3208800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE

  Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 20 ly trọng lượng 2.2kg Có đảo chiều 3 chức năng

  Giá bán sỉ : 2713200 VND

  Giá bán lẻ : 2979200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE

  Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 600W trọng lượng 2.2kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2595900 VND

  Giá bán lẻ : 2850400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE

  Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 18mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm - 550W trọng lượng 1.9kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2121600 VND

  Giá bán lẻ : 2329600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE

  Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 16mm Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm - 701W trọng lượng 2,2kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2565300 VND

  Giá bán lẻ : 2816800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE

  Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE dùng điện các loại

  Khoan bê tông 16mm khoan thép 12mm Khoan gỗ 25mm - 750W trọng lượng 1.6kg Có đảo chiều VALI

  Giá bán sỉ : 1489200 VND

  Giá bán lẻ : 1635200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali + phụ kiện thợ điện )

  Giá bán sỉ : 1718700 VND

  Giá bán lẻ : 1887200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL dùng điện các loạ

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali 122 món )

  Giá bán sỉ : 1662600 VND

  Giá bán lẻ : 1825600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 650W Tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.6kg có đảo chiều (Vali 100 món )

  Giá bán sỉ : 1621800 VND

  Giá bán lẻ : 1780800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE dùng điện các loại

  khoan bêtông 13mm khoan sắt 10mm Khoan gỗ 25mm - 600W trọng lượng 1.6kg Có đảo chiều ( hộp giấy )

  Giá bán sỉ : 1331100 VND

  Giá bán lẻ : 1461600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (100 món)

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (100 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay 100 món các

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều ( Vali 100 món )

  Giá bán sỉ : 1234200 VND

  Giá bán lẻ : 1355200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (19 món)

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (19 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay 19 món các l

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali 19 món )

  Giá bán sỉ : 1071000 VND

  Giá bán lẻ : 1176000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 826200 VND

  Giá bán lẻ : 907200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE cầm tay các loại

  Công suất 600W Khoan thép 13mm khoan nhôm 13mm Khoan gỗ 30mm trọng lượng 1.65kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1331100 VND

  Giá bán lẻ : 1461600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (100 món)

  Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (100 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE cầm tay 100 món các

  Công suất 500W khoan bê tông 10mm Khoan sắt 8mm khoan gỗ 20mm Trọng lượng 1.5kg có đảo chiều Vali bộ phụ kiện 100 món

  Giá bán sỉ : 1560600 VND

  Giá bán lẻ : 17136600 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (Hộp giấy)

  Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (Hộp giấy)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE cầm tay Hộp giấy cá

  Công suất 500W Khoan bê tông 10mm khoan sắt 8mm Khoan gỗ 20mm trọng lượng 1.5kg Có đảo chiều (hộp giấy)

  Giá bán sỉ : 1132200 VND

  Giá bán lẻ : 1243200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE

  Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE cầm tay các loại

  Công suất 350W Khoan thép 6.5mm khoan nhôm 8mm Khoan gỗ 15mm trọng lượng 1.1kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ : 963900 VND

  Giá bán lẻ : 1058400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320

  Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320 cầm tay các loại

  Công suất 320W khoan thép 6.5mm Khoan nhôm 6.5mm khoan gỗ 13mm Trọng lượng 1.0kg có đảo chieu

  Giá bán sỉ : 622200 VND

  Giá bán lẻ : 683200 VND

  ...xem giá bán