Máy khoan dùng điện

 • Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320

  Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 320 cầm tay các loại

  Công suất 320W khoan thép 6.5mm Khoan nhôm 6.5mm khoan gỗ 13mm Trọng lượng 1.0kg có đảo chieu

  Giá bán sỉ 622200 VND

  Giá bán lẻ 683200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE

  Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 6,5 ly GBM 6RE cầm tay các loại

  Công suất 350W Khoan thép 6.5mm khoan nhôm 8mm Khoan gỗ 15mm trọng lượng 1.1kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ 963900 VND

  Giá bán lẻ 1058400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (Hộp giấy)

  Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (Hộp giấy)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE cầm tay Hộp giấy cá

  Công suất 500W Khoan bê tông 10mm khoan sắt 8mm Khoan gỗ 20mm trọng lượng 1.5kg Có đảo chiều (hộp giấy)

  Giá bán sỉ 1132200 VND

  Giá bán lẻ 1243200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (100 món)

  Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE (100 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 10 ly GSB 10RE cầm tay 100 món các

  Công suất 500W khoan bê tông 10mm Khoan sắt 8mm khoan gỗ 20mm Trọng lượng 1.5kg có đảo chiều Vali bộ phụ kiện 100 món

  Giá bán sỉ 1560600 VND

  Giá bán lẻ 17136600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GBM 13RE cầm tay các loại

  Công suất 600W Khoan thép 13mm khoan nhôm 13mm Khoan gỗ 30mm trọng lượng 1.65kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ 1331100 VND

  Giá bán lẻ 1461600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 RE cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều

  Giá bán sỉ 826200 VND

  Giá bán lẻ 907200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (19 món)

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (19 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay 19 món các l

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali 19 món )

  Giá bán sỉ 1071000 VND

  Giá bán lẻ 1176000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (100 món)

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 (100 món)

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay 100 món các

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều ( Vali 100 món )

  Giá bán sỉ 1234200 VND

  Giá bán lẻ 1355200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE dùng điện các loại

  khoan bêtông 13mm khoan sắt 10mm Khoan gỗ 25mm - 600W trọng lượng 1.6kg Có đảo chiều ( hộp giấy )

  Giá bán sỉ 1331100 VND

  Giá bán lẻ 1461600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 13RE cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 650W Tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.6kg có đảo chiều (Vali 100 món )

  Giá bán sỉ 1621800 VND

  Giá bán lẻ 1780800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 XL dùng điện các loạ

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali 122 món )

  Giá bán sỉ 1662600 VND

  Giá bán lẻ 1825600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550

  Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 13 ly GSB 550 cầm tay các loại

  khoan bêtông 13mm Khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ 2,800 v/p Trọng lượng 1.8kg có đảo chiều (Vali + phụ kiện thợ điện )

  Giá bán sỉ 1718700 VND

  Giá bán lẻ 1887200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE

  Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 16 ly GSB 16RE dùng điện các loại

  Khoan bê tông 16mm khoan thép 12mm Khoan gỗ 25mm - 750W trọng lượng 1.6kg Có đảo chiều VALI

  Giá bán sỉ 1489200 VND

  Giá bán lẻ 1635200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE

  Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 16 ly GSB 20- 2RE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 16mm Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm - 701W trọng lượng 2,2kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ 2565300 VND

  Giá bán lẻ 2816800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE

  Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 18 ly GBH 2-18RE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 18mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm - 550W trọng lượng 1.9kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ 2121600 VND

  Giá bán lẻ 2329600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE

  Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20RE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 600W trọng lượng 2.2kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ 2595900 VND

  Giá bán lẻ 2850400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow CT-10069 6.5 ly dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 6,5 ly CT10069 các loại

  Công suất 300W 2.5A Tốc độ không tải 3800 vòng/phút Đầu kẹp 6mm khoan sắt 6mm khoan gỗ 13mm Trọng lượng 1kg

  Giá bán sỉ 493500 VND

  Giá bán lẻ 540500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010

  Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 6,5 ly DP 2010 các loại

  khoan thép 6.5mm gỗ 15mm - 350W tốc độ 4.000v/p Trọng lượng 1kg

  Giá bán sỉ 972630 VND

  Giá bán lẻ 1078560 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 10 ly 6411

  Máy khoan Makita 10 ly 6411

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6411 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.400 v/p trrọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ 933240 VND

  Giá bán lẻ 1034880 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652

  Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 652 các loại

  Khoan thép 6.5mm gỗ 9mm 230W tốc độ 0 - 4.500 V/P trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ 575280 VND

  Giá bán lẻ 631680 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow 10 ly CT-10070 dùng điện

  Máy khoan Crow 10 ly CT-10070 dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 10 ly CT10070 các loại

  Máy khoan 400W Khoan 10mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Tốc độ không tải 0-2700v/p Trọng lượng 1kg5

  Giá bán sỉ 514500 VND

  Giá bán lẻ 563500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE

  Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 20 ly GBH 2-20DRE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 20 ly trọng lượng 2.2kg Có đảo chiều 3 chức năng

  Giá bán sỉ 2713200 VND

  Giá bán lẻ 2979200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24RE dùng điện các loại

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm790W trọng lượng 2.8kg Có đảo chiều

  Giá bán sỉ 2922300 VND

  Giá bán lẻ 3208800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow 13 ly CT-10065 dùng điện

  Máy khoan Crow 13 ly CT-10065 dùng điện

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10065 các loại

  600W mũi khoan 13mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 13mm Tốc độ không tải 0-2800v/p

  Giá bán sỉ 609000 VND

  Giá bán lẻ 667000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653

  Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 6,5 ly MT 653 các loại

  Khoan thép 6.5mm gỗ 9mm - 230W tốc độ 0 - 4.500 V/P trọng lượng 2.0kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 648720 VND

  Giá bán lẻ 712320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 10 ly 6412

  Máy khoan Makita 10 ly 6412

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6412 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.400 v/p đảo chiều trrọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ 984750 VND

  Giá bán lẻ 1092000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 10 ly 6413

  Máy khoan Makita 10 ly 6413

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 10 ly 6413 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm - 450W tốc độ 3.000 v/p đầu tự động trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ 1036260 VND

  Giá bán lẻ 1149120 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 60

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 60

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 60 các loại

  khoan thép 10mm gỗ 20mm - 350W tốc độ 0 - 3.000 v/p trọng lượng 1.2kg

  Giá bán sỉ 489850 VND

  Giá bán lẻ 543200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10065 BMC các loại

  600W-13mm Khoan gỗ 20mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 13mm Tốc độ không tải 0-2800v/p

  Giá bán sỉ 735000 VND

  Giá bán lẻ 805000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DRE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 790W trọng lượng 2.8kg Khoan 3 chức năng Có đảo chiều

  Giá bán sỉ 3162000 VND

  Giá bán lẻ 3472000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR

  Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 24 ly GBH2-24DFR dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 24mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 790W trọng lượng 2.8kg Khoan 3 chức năng Có đảo chiều

  Giá bán sỉ 3340500 VND

  Giá bán lẻ 3668000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10066

  Máy khoan Crow 13 ly CT10066

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10066 các loại

  750W-13mm Khoan gỗ 30mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 16mm Tốc độ không tải 0-2800v/p Trọng lượng 2kg Hộp giấy

  Giá bán sỉ 714000 VND

  Giá bán lẻ 782000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 80A các loại

  khoan bê tông 10mm thép 10mm gỗ 20mm - 500W tốc độ 0 - 2.900 v/p trọng lượng 1.6kg đảo chiều

  Giá bán sỉ 603980 VND

  Giá bán lẻ 669760 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 16 ly HP 1630

  Máy khoan Makita 16 ly HP 1630

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 16 ly HP 1630 các loại

  Khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 30mm - 710W tốc độ 3.200 v/p đập 48.000v/p Trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ 1223110 VND

  Giá bán lẻ 1356320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 20 ly HP 2050

  Máy khoan Makita 20 ly HP 2050

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 20 ly HP 2050 các loại

  Khoan bêtông 20mm Thép 8 -13mm gỗ 25 - 40mm 720W tốc độ cao 2.900 v/p trọng lượng 2.5kg

  Giá bán sỉ 2350270 VND

  Giá bán lẻ 2606240 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 605

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 605

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 605 các loại

  Khoan thép 10mm gỗ 13mm - 450W tốc độ 3.000 v/p trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ 642360 VND

  Giá bán lẻ 712320 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10066 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10066 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10066 BMC các loại

  750W - 13mm hộp nhựa Khoan gỗ 30mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 16mm Tốc độ không tải 0-2800v/p

  Giá bán sỉ 861000 VND

  Giá bán lẻ 943000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26E

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26E

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26E dùng điện các loại

  Khoan bê tông 26mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 800W trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ 3315000 VND

  Giá bán lẻ 3640000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26RE

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26RE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26RE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 26mm Khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm 800W - Trọng lượng 2.7kg có đảo chiều

  Giá bán sỉ 3244100 VND

  Giá bán lẻ 3757600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10077

  Máy khoan Crow 13 ly CT10077

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10077 các loại

  810W - 13mm Khoan gỗ 30mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 16mm Tốc độ không tải 0-2500v/p Trọng lượng 2.5kg

  Giá bán sỉ 840000 VND

  Giá bán lẻ 920000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 606

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 606

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 606 các loại

  Khoan thép 10mm gỗ 25mm - 450W tốc độ 0 - 3.000 v/p trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ 739320 VND

  Giá bán lẻ 819840 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 20 ly HP 2051

  Máy khoan Makita 20 ly HP 2051

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 20 ly HP 2051 các loại

  Khoan bêtông 20mm Thép 8 -13mm gỗ 25 - 40mm - 720W tốc độ cao 2.900 v/p trọng lượng 2.5kg

  Giá bán sỉ 2421980 VND

  Giá bán lẻ 2685760 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 23 ly HR 2300

  Máy khoan Makita 23 ly HR 2300

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 23 ly HR 2300 các loại

  720W khoan bêtông 23mm thép 13mm gỗ 32mm tốc độ 1.200 v/p 2 chức năng trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ 2664380 VND

  Giá bán lẻ 2954560 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 10 ly MT 607

  Máy khoan Maktec 10 ly MT 607

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 10 ly MT 607 các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 16mm - 450W tốc độ 0 - 3.000 v/p trọng lượng 1.3kg đảo chiều đầu tự động

  Giá bán sỉ 763560 VND

  Giá bán lẻ 846720 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10077 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10077 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10077 BMC các loại

  Giá bán sỉ 976500 VND

  Giá bán lẻ 1069500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DE

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DE dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 26mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 800W trọng lượng 2.7kg Khoan 3 chức năng

  Giá bán sỉ 3437400 VND

  Giá bán lẻ 3774400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DRE

  Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 26 ly GBH 2-26DRE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 26mm khoan sắt 13mm Khoan gỗ 30mm 800W trọng lượng 2.7kg Khoan 3 chức năng

  Giá bán sỉ 3656700 VND

  Giá bán lẻ 4015200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10067

  Máy khoan Crow 13 ly CT10067

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10067 các loại

  Công suất 810w 2 tốc độ Khoan bê tông 16mm Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm Nặng 2,6kg

  Giá bán sỉ 945000 VND

  Giá bán lẻ 1035000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Maktec 16 ly MT 817

  Máy khoan Maktec 16 ly MT 817

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 16 ly MT 817 các loại

  khoan bêtông 16mm Thép 13mm gỗ 30mm - 430W tốc độ 0 - 2.800 v/p đập 0 - 48.000 l/p trọng lượng 1.8kg

  Giá bán sỉ 812040 VND

  Giá bán lẻ 900480 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy khoan Makita 24 ly HR 2460

  Máy khoan Makita 24 ly HR 2460

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 24 ly HR 2460 các loại

  Khoan bêtông 24mm thép 13mm gỗ 32mm - 780W tốc độ 1.100 v/p 2 chức năng Trọng lượng 2.8kg

  Giá bán sỉ 2652260 VND

  Giá bán lẻ 2941120 VND

  Xem giỏ hàng