Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy khoan dùng điện

 • Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC

  Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC các loại

  Giá bán sỉ : 1774500 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP

  Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP các loại

  710W tốc độ 3.000 v/p đập 45.000/p Khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 30mm trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ : 1241290 VND

  Giá bán lẻ : 1376480 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV

  Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV dùng điện các loạ

  khoan bê tông 45mm - 1500W Tốc độ không tải 150-305v/p Trọng lượng 8.9kg

  Giá bán sỉ : 17890800 VND

  Giá bán lẻ : 19644800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 28 ly HR 2810

  Máy khoan Makita 28 ly HR 2810

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 28 ly HR 2810 các loại

  800w - tốc độ đập 4.500 lần/p - tốc độ 1.100v/p Trọng lượng 3,4kg

  Giá bán sỉ : 5086360 VND

  Giá bán lẻ : 5640320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA

  Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA cầm tay các loại

  khoan betong 28mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 900W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 3.10kg 3 chức năng đảo chiều có đầu khoan sắt tháo lắp nhanh

  Giá bán sỉ : 3220400 VND

  Giá bán lẻ : 3818000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 26 ly STHR 272

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 26 ly STHR 272 dùng điện các loạ

  khoan bêtông 26mm đục 17mm - 850W 2 chức năng tốc độ 700 v/p trọng lượng 5.1kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1406500 VND

  Giá bán lẻ : 1667500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K

  Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K dùng điện các lo

  khoan bêtông 24mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 750W 3 chức năng tốc độ 1050 v/p trọng lượng 2.9kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1755700 VND

  Giá bán lẻ : 2081500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K

  Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K cầm tay các loại

  khoan betong 28mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 900W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 3.10kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 3036100 VND

  Giá bán lẻ : 3599500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800 tốc độ 1.200 v/p 3 chức năng Thay đầu nhanh

  Giá bán sỉ : 3778410 VND

  Giá bán lẻ : 4189920 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D

  Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D dùng điện các loại

  khoan bê tông 45mm - 1500W Tốc độ không tải 145 - 260v/p Trọng lượng 8.2kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 16218000 VND

  Giá bán lẻ : 17808000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B

  Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B các loại

  khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 20mm - 500W tốc độ 2.900 v/p trọng lượng 1.7kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 679730 VND

  Giá bán lẻ : 753760 VND

  ...xem giá bán

 • May khoan Crow 30 Ly CT 18026

  May khoan Crow 30 Ly CT 18026

  Mã sản phẩm Máy khoan dùng điện Crow 30 Ly CT 18026

  Khoan búa đầu sập 1020W - 30mm Tốc độ không tải 800v/p Công suất 1020W Lực đập 3J Trọng lượng 5.5kg Hộp nhựa

  Giá bán sỉ : 1774500 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC

  Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC các loại

  Công suất 1100 W Tốc độ không tải 850 vòng / phút Tốc độ đập 4200 / phút  mũi khoan bê tông 26mm thép 13mm gỗ 40mm Có 3 chức năng Khoan đập khắc Trọng lượng 4,52 kg

  Giá bán sỉ : 1417500 VND

  Giá bán lẻ : 1552500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 870

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 870

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 870 các loại

  710W tốc độ 4.350l/phút khoan bêtông 22mm sắt 13mm gỗ 32mm trọng lượng 2.5kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1907890 VND

  Giá bán lẻ : 2115680 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D

  Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D dùng điện các loại

  khoan bê tông 40mm - 1100W Tốc độ không tải 340v/p Tốc độ đập 3.000v/p trọng lượng 6.8kg

  Giá bán sỉ : 9781800 VND

  Giá bán lẻ : 10740800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F các loại

  800w - tốc độ đập 4.600 lần/p - tốc độ 1.200v/p Trọng lượng 2,9kg

  Giá bán sỉ : 3573380 VND

  Giá bán lẻ : 3962560 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K

  Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K cầm tay các loại

  khoan betong 26mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 800W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.55kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2939100 VND

  Giá bán lẻ : 3484500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K

  Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K dùng điện các lo

  khoan bêtông 24mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 750W 2 chức năng tốc độ 1050 v/p trọng lượng 2.7kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1639300 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K

  Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K dùng điện các lo

  khoan bêtông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 620W 2 chức năng tốc độ1050 v/p trọng lượng 2.2kg

  Giá bán sỉ : 1207650 VND

  Giá bán lẻ : 1431750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K

  Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K cầm tay các loại

  khoan betong 22mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 710W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.3kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2182500 VND

  Giá bán lẻ : 2587500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2630

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2630

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800W tốc độ 1.200 v/p 3 chức năng

  Giá bán sỉ : 3318860 VND

  Giá bán lẻ : 3680320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4

  Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4 dùng điện các loại

  Khoan thép 32mm Khoan nhôm 50mm Khoan gỗ 70mm - 1500W trọng lượng 7.3kg

  Giá bán sỉ : 15514200 VND

  Giá bán lẻ : 17035200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP các loại

  Khoan bêtông 13mm thép 13mm gỗ 18mm - 430W tốc độ 0-2.800 vòng/phút đập 30.800/p (vali đồ nghề)

  Giá bán sỉ : 1096860 VND

  Giá bán lẻ : 1216320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 26 Ly CT18101

  Máy khoan Crow 26 Ly CT18101

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 các loại

  Công suất 1100 W Tốc độ không tải 850 vòng / phút Tốc độ đập 4200 / phút  mũi khoan bê tông 26mm thép 13mm gỗ 40mm Có 3 chức năng Khoan đập khắc Trọng lượng 4,52 kg

  Giá bán sỉ : 1417500 VND

  Giá bán lẻ : 1552500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC

  Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC các loại

  Giá bán sỉ : 1711500 VND

  Giá bán lẻ : 1874500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K các loại

  Khoan bêtông 13mm thép 13mm gỗ 18mm - 430W tốc độ 2.800 v/p đập 0-30.800/phút (vali không đồ nghề)

  Giá bán sỉ : 836280 VND

  Giá bán lẻ : 927360 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR

  Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR dùng điện các lo

  khoan bê tông 32mm - 900W Tốc độ không tải 3.600v/p Trọng lượng 4.7kg

  Giá bán sỉ : 9506400 VND

  Giá bán lẻ : 10438400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2601

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2601

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2601 các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800W tốc độ 1.200 v/p 2 chức năng

  Giá bán sỉ : 3185540 VND

  Giá bán lẻ : 3532480 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K

  Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K cầm tay các loại

  khoan betong 22mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 710W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.3kg 2 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2037000 VND

  Giá bán lẻ : 2415000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV

  Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV dùng điện các lo

  khoan bêtông 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.65kg đảo chiều VALI SET

  Giá bán sỉ : 843900 VND

  Giá bán lẻ : 1000500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 13 ly Stdh 7213

  Máy khoan Stanley 13 ly Stdh 7213

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 13 ly Stdh 7213 dùng điện các lo

  khoan bêtông 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm 720W, tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.65kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 679000 VND

  Giá bán lẻ : 805000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 13 ly Dwd 024

  Máy khoan Dewalt 13 ly Dwd 024

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 13 ly Dwd 024 cầm tay các loại

  khoan tường 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm - 650W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.65kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1086400 VND

  Giá bán lẻ : 1288000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2600

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2600

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2600 các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800W tốc độ 1.200 v/p 2 chức năng Trọng lượng 2.8kg

  Giá bán sỉ : 2809820 VND

  Giá bán lẻ : 3115840 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 28 ly GBH 3-28DRE

  Máy khoan Bosch 28 ly GBH 3-28DRE

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 28 ly GBH 3-28DRE dùng điện các lo

  Khoan bê tông 28mm - 720W Tốc độ không tải 800v/p Tốc độ đập 4.000v/p Trọng lượng 3.3kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 5620200 VND

  Giá bán lẻ : 6171200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 621

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 621

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 621 các loại

  Khoan thép 13mm gỗ 36mm - 800W tốc độ 0 - 700 v/p trọng lượng 2.7kg

  Giá bán sỉ : 1259740 VND

  Giá bán lẻ : 1396640 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 18 ly CT18032

  Máy khoan Crow 18 ly CT18032

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 18 ly CT18032 các loại

  Công suất  850W Tốc độ không tải  4800 vòng / phút Khả năng khoan, đục  26mm Mô men xoắn  325 Nm Trọng lượng  3 kg

  Giá bán sỉ : 1711500 VND

  Giá bán lẻ : 1874500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 16 ly CT 10032

  Máy khoan Crow 16 ly CT 10032

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 16 ly CT 10032 các loại

  1050W - 16mm Khoan gỗ 40mm Khoan thép 13mm Khoan bê tông 20mm Tốc độ không tải 0 - 900/0 - 2500v/p

  Giá bán sỉ : 1270500 VND

  Giá bán lẻ : 1391500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 818

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 818

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 818 các loại

  khoan bêtông 13mm Thép 13mm gỗ 18mm - 430W tốc độ 0 - 2.800 v/p đập 0 - 30.800/phút 1.7kg đầu tự động

  Giá bán sỉ : 884760 VND

  Giá bán lẻ : 981120 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DFV

  Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DFV

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DFV dùng điện các lo

  Khoan bê tông 28mm - 850W Tốc độ không tải 800v/p Tốc độ đập 4.000v/p Trọng lượng 2.9kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 4737900 VND

  Giá bán lẻ : 5202400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 24 ly HR 2470 F

  Máy khoan Makita 24 ly HR 2470 F

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 24 ly HR 2470 F các loại

  Khoan bêtông 24mm thép 13mm gỗ 32mm - 780W tốc độ 1.100 v/p 3 chức năng Trọng lượng 2.8kg có đèn

  Giá bán sỉ : 3270380 VND

  Giá bán lẻ : 3626560 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 10 ly DWD 014

  Máy khoan Dewalt 10 ly DWD 014

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 10 ly DWD 014 cầm tay các loại

  khoan sắt 10mm khoan gỗ 20mm - 550W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.3kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 848750 VND

  Giá bán lẻ : 1006250 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600K

  Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600K cầm tay các loại

  khoan bêtông 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ không tải 2,800 v/p, trọng lượng 1.65kg đảo chiều VALI

  Giá bán sỉ : 649900 VND

  Giá bán lẻ : 770500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 1o ly STDR 5510

  Máy khoan Stanley 1o ly STDR 5510

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 1o ly STDR 5510 cầm tay các loại

  khoan sắt 10mm khoan gỗ 25mm - 500W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.20kg nút điều chỉnh tốc độ đảo chiều. VALI

  Giá bán sỉ : 586850 VND

  Giá bán lẻ : 695750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 6,5 ly DWD 010

  Máy khoan Dewalt 6,5 ly DWD 010

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 6,5 ly DWD 010 cầm tay các loại

  khoan sắt 6.5mm khoan gỗ 15mm - 380W tốc độ không tải 2,600 v/p trọng lượng 1.2kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 819650 VND

  Giá bán lẻ : 971750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 24 ly HR 2470

  Máy khoan Makita 24 ly HR 2470

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 24 ly HR 2470 các loại

  Khoan bêtông 24mm thép 13mm gỗ 32mm - 780W tốc độ 1.100 v/p 3 chức năng Trọng lượng 2.8kg

  Giá bán sỉ : 3027980 VND

  Giá bán lẻ : 3357760 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DV

  Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DV

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 28 ly GBH 2-28DV dùng điện các loạ

  Khoan bê tông 28mm - 850W Tốc độ không tải 800v/p Tốc độ đập 4.000v/p Trọng lượng 2.9kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 4437000 VND

  Giá bán lẻ : 4872000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 815

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 815

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 815 các loại

  khoan bêtông 13mm Thép 13mm gỗ 30mm - 710W tốc độ 0 - 3.200 v/p đập 0 - 30.800/phút 2.kg đầu tự động

  Giá bán sỉ : 1175640 VND

  Giá bán lẻ : 1303640 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10068 BMC

  Máy khoan Crow 13 ly CT10068 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10068 BMC các loại

  Công suất 1050w 2 tốc độ Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm Khoan bê tông 16mm Nặng 2.5kg Hộp nhựa

  Giá bán sỉ : 1239000 VND

  Giá bán lẻ : 1357000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 13 ly CT10068

  Máy khoan Crow 13 ly CT10068

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 13 ly CT10068 các loại

  Công suất 1050w 2 tốc độ Khoan thép 13mm Khoan gỗ 40mm Khoan bê tông 16mm Nặng: 2.5kg

  Giá bán sỉ : 1050000 VND

  Giá bán lẻ : 1150000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 814

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 814

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 814 các loại

  bêtông 13mm Thép 13mm gỗ 30mm - 710W tốc độ 0 - 3.200 v/p đập 0 - 30.800 L/p trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ : 969600 VND

  Giá bán lẻ : 1075200 VND

  ...xem giá bán