Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy khoan

 • Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC

  Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 30 Ly CT 18026 BMC các loại

  Giá bán sỉ : 1774500 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP

  Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 16 ly MT814 KSP các loại

  710W tốc độ 3.000 v/p đập 45.000/p Khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 30mm trọng lượng 2.1kg

  Giá bán sỉ : 1241290 VND

  Giá bán lẻ : 1376480 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV

  Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45DV dùng điện các loạ

  khoan bê tông 45mm - 1500W Tốc độ không tải 150-305v/p Trọng lượng 8.9kg

  Giá bán sỉ : 17890800 VND

  Giá bán lẻ : 19644800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 28 ly HR 2810

  Máy khoan Makita 28 ly HR 2810

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 28 ly HR 2810 các loại

  800w - tốc độ đập 4.500 lần/p - tốc độ 1.100v/p Trọng lượng 3,4kg

  Giá bán sỉ : 5086360 VND

  Giá bán lẻ : 5640320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA

  Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 28 ly D25144KA cầm tay các loại

  khoan betong 28mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 900W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 3.10kg 3 chức năng đảo chiều có đầu khoan sắt tháo lắp nhanh

  Giá bán sỉ : 3220400 VND

  Giá bán lẻ : 3818000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 26 ly STHR 272

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 26 ly STHR 272 dùng điện các loạ

  khoan bêtông 26mm đục 17mm - 850W 2 chức năng tốc độ 700 v/p trọng lượng 5.1kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1406500 VND

  Giá bán lẻ : 1667500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan stanley 12 ly SCH 20C2

  Máy khoan stanley 12 ly SCH 20C2

  Mã sản phẩm Máy khoan stanley 12 ly SCH 20C2 dùng pin các loạ

  khoan sắt và tường 12mm khoan gỗ 25mm cỡ vít tối đa 7mm - pin Lion 18V x 2 tốc độ không tải 750 v/p trọng lượng 1.7kg

  Giá bán sỉ : 2172800 VND

  Giá bán lẻ : 2576000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan dùng pin Crow CT21053L

  Máy khoan dùng pin Crow CT21053L

  Mã sản phẩm Máy khoan dùng pin Crow CT21053L các loại

  Công suất 710W Điện thế pin 18V Tốc độ không tải 1300v/p khoan gỗ 22mm khoan thép 10mm Kích thước trục vít 6mm  Dung lượng pin 1500mAh Trọng lượng: 2kg

  Giá bán sỉ : 1680000 VND

  Giá bán lẻ : 1840000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 065 SK 2 N các loại

  18V tốc độ cao 1.300v/p Thấp 400v/p khoan thép 13mm gỗ 28mm Trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ : 2579540 VND

  Giá bán lẻ : 2937100 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GWB 10.8V-LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GWB 10.8V-LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GWB 10.8V-LI dùng pin các loại

  Pin 10 volt 8 khoan gỗ thép 10mm Cỡ vít tối đa 6mm Tốc độ không tải 1300v/p

  Giá bán sỉ : 4651200 VND

  Giá bán lẻ : 5244000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 6281 DWE dùng pin

  Máy khoan Makita 6281 DWE dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 6281 DWE dùng pin các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm 14V tốc độ không tải 1.300 v/p trọng lượng: 1.6kg

  Giá bán sỉ : 2977480 VND

  Giá bán lẻ : 3390200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 6271 DWE dùng pin

  Máy khoan Makita 6271 DWE dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 6271 DWE dùng pin các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 25mm 12V tốc độ không tải 1300 v/p  trọng lượng: 1.5kg

  Giá bán sỉ : 2642160 VND

  Giá bán lẻ : 3008400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSR 1800 LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 1800 LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 1800 LI dùng pin các loại

  pin 18V khoan thép 12mm Khoan gỗ 26mm cỡ vít tối đa 6mm Trọng lượng 1.7kg pin Li-Ion (1.5Ah)

  Giá bán sỉ : 3090600 VND

  Giá bán lẻ : 3484500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 064 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 25mm - 14.4 tốc độ cao 1.300v/p Thấp 400v/p Trọng lượng 2.0kg

  Giá bán sỉ : 2362390 VND

  Giá bán lẻ : 2689850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan dùng pin Crow CT21052L

  Máy khoan dùng pin Crow CT21052L

  Mã sản phẩm Máy khoan dùng pin Crow CT21052L các loại

  Công suất 700W Điện thế pin 18V Tốc độ không tải: 1300v/p khoan gỗ 22mm khoan thép 10mm Kích thước trục vít 6mm Trọng lượng: 2kg

  Giá bán sỉ : 1680000 VND

  Giá bán lẻ : 1840000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 12 ly SCD 20C2

  Máy khoan Stanley 12 ly SCD 20C2

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 12 ly SCD 20C2 dùng pin các loại

  khoan sắt 12mm khoan gỗ 25mm cỡ vít tối đa 7mm - pin Lion 18V x 2 tốc độ không tải 750 v/p trọng lượng 1.7kg

  Giá bán sỉ : 2027300 VND

  Giá bán lẻ : 2403500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K

  Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 24 ly STEL 506K dùng điện các lo

  khoan bêtông 24mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 750W 3 chức năng tốc độ 1050 v/p trọng lượng 2.9kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1755700 VND

  Giá bán lẻ : 2081500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K

  Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 28 ly D25143K cầm tay các loại

  khoan betong 28mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 900W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 3.10kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 3036100 VND

  Giá bán lẻ : 3599500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 T các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800 tốc độ 1.200 v/p 3 chức năng Thay đầu nhanh

  Giá bán sỉ : 3778410 VND

  Giá bán lẻ : 4189920 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D

  Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 45 ly GBH 8-45D dùng điện các loại

  khoan bê tông 45mm - 1500W Tốc độ không tải 145 - 260v/p Trọng lượng 8.2kg GERMANY

  Giá bán sỉ : 16218000 VND

  Giá bán lẻ : 17808000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B

  Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 16 ly MT 80B các loại

  khoan bêtông 16mm thép 13mm gỗ 20mm - 500W tốc độ 2.900 v/p trọng lượng 1.7kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 679730 VND

  Giá bán lẻ : 753760 VND

  ...xem giá bán

 • May khoan Crow 30 Ly CT 18026

  May khoan Crow 30 Ly CT 18026

  Mã sản phẩm Máy khoan dùng điện Crow 30 Ly CT 18026

  Khoan búa đầu sập 1020W - 30mm Tốc độ không tải 800v/p Công suất 1020W Lực đập 3J Trọng lượng 5.5kg Hộp nhựa

  Giá bán sỉ : 1774500 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC

  Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 BMC các loại

  Công suất 1100 W Tốc độ không tải 850 vòng / phút Tốc độ đập 4200 / phút  mũi khoan bê tông 26mm thép 13mm gỗ 40mm Có 3 chức năng Khoan đập khắc Trọng lượng 4,52 kg

  Giá bán sỉ : 1417500 VND

  Giá bán lẻ : 1552500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 870

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 870

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 870 các loại

  710W tốc độ 4.350l/phút khoan bêtông 22mm sắt 13mm gỗ 32mm trọng lượng 2.5kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1907890 VND

  Giá bán lẻ : 2115680 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D

  Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 40 ly GBH 5-40D dùng điện các loại

  khoan bê tông 40mm - 1100W Tốc độ không tải 340v/p Tốc độ đập 3.000v/p trọng lượng 6.8kg

  Giá bán sỉ : 9781800 VND

  Giá bán lẻ : 10740800 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2631 F các loại

  800w - tốc độ đập 4.600 lần/p - tốc độ 1.200v/p Trọng lượng 2,9kg

  Giá bán sỉ : 3573380 VND

  Giá bán lẻ : 3962560 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K

  Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 26 ly D 25123 K cầm tay các loại

  khoan betong 26mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 800W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.55kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2939100 VND

  Giá bán lẻ : 3484500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K

  Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 24 ly STEL 505K dùng điện các lo

  khoan bêtông 24mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 750W 2 chức năng tốc độ 1050 v/p trọng lượng 2.7kg đảo chiều

  Giá bán sỉ : 1639300 VND

  Giá bán lẻ : 1943500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 063 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 24mm - 12V tốc độ cao 1.000v/p Thấp 350v/p Trọng lượng 1.4kg

  Giá bán sỉ : 1998790 VND

  Giá bán lẻ : 2275850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSR 1440 LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 1440 LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 1440 LI dùng pin các loại

  12 ly -14V khoan thép 12mm Khoan gỗ 26mm cỡ vít tối đa 6mm Trọng lượng 1.7kg pin Li-Ion (1.5Ah)

  Giá bán sỉ : 2912100 VND

  Giá bán lẻ : 3283250 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita DF 030 DWE dùng pin

  Máy khoan Makita DF 030 DWE dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita DF 030 DWE dùng pin các loại

  khoan thép 10mm Gỗ 21mm 10V8 tốc độ không tải 1300 v/p, trọng lượng: 089kg

  Giá bán sỉ : 2688620 VND

  Giá bán lẻ : 3061300 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 10 ly SCH 12S2

  Máy khoan Stanley 10 ly SCH 12S2

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 10 ly SCH 12S2 dùng pin các loại

  khoan sắt và khoan tường 10mm khoan gỗ 19mm cỡ vít tối đa 7mm - pin Lion 10.8V x 2 không tải 1.200 v/p trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1716900 VND

  Giá bán lẻ : 2035500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSR 140LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 140LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 140LI dùng pin các loại

  Điện thế pin 14V khoan thép 10mm Khoan gỗ 32mm cỡ vít tối đa 8mm Trọng lượng 1.5kg pin Li-Ion (1.5Ah)

  Giá bán sỉ : 2432700 VND

  Giá bán lẻ : 2742750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 062 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 21mm - 9.6V tốc độ cao 1.000v/p Thấp 350v/p Trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1877590 VND

  Giá bán lẻ : 2137850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 10 ly SCD 12S2

  Máy khoan Stanley 10 ly SCD 12S2

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 10 ly SCD 12S2 dùng pin các loại

  khoan sắt 10mm khoan gỗ 19mm cỡ vít tối đa 7mm - pin Lion 10.8V x 2 không Máy tải 1.200 v/p trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1600500 VND

  Giá bán lẻ : 1897500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K

  Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 20 ly STHR 202K dùng điện các lo

  khoan bêtông 20mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 32mm - 620W 2 chức năng tốc độ1050 v/p trọng lượng 2.2kg

  Giá bán sỉ : 1207650 VND

  Giá bán lẻ : 1431750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K

  Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 22 ly D25033K cầm tay các loại

  khoan betong 22mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 710W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.3kg 3 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2182500 VND

  Giá bán lẻ : 2587500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2630

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2630

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2630 các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800W tốc độ 1.200 v/p 3 chức năng

  Giá bán sỉ : 3318860 VND

  Giá bán lẻ : 3680320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4

  Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 32 ly GBM 32-4 dùng điện các loại

  Khoan thép 32mm Khoan nhôm 50mm Khoan gỗ 70mm - 1500W trọng lượng 7.3kg

  Giá bán sỉ : 15514200 VND

  Giá bán lẻ : 17035200 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 KSP các loại

  Khoan bêtông 13mm thép 13mm gỗ 18mm - 430W tốc độ 0-2.800 vòng/phút đập 30.800/p (vali đồ nghề)

  Giá bán sỉ : 1096860 VND

  Giá bán lẻ : 1216320 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 26 Ly CT18101

  Máy khoan Crow 26 Ly CT18101

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 26 Ly CT18101 các loại

  Công suất 1100 W Tốc độ không tải 850 vòng / phút Tốc độ đập 4200 / phút  mũi khoan bê tông 26mm thép 13mm gỗ 40mm Có 3 chức năng Khoan đập khắc Trọng lượng 4,52 kg

  Giá bán sỉ : 1417500 VND

  Giá bán lẻ : 1552500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC

  Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC

  Mã sản phẩm Máy khoan Crow 18 ly CT18032 BMC các loại

  Giá bán sỉ : 1711500 VND

  Giá bán lẻ : 1874500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K

  Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec 13 ly MT 817 K các loại

  Khoan bêtông 13mm thép 13mm gỗ 18mm - 430W tốc độ 2.800 v/p đập 0-30.800/phút (vali không đồ nghề)

  Giá bán sỉ : 836280 VND

  Giá bán lẻ : 927360 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR

  Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch 32 ly GBH 4-32DFR dùng điện các lo

  khoan bê tông 32mm - 900W Tốc độ không tải 3.600v/p Trọng lượng 4.7kg

  Giá bán sỉ : 9506400 VND

  Giá bán lẻ : 10438400 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Makita 26 ly HR 2601

  Máy khoan Makita 26 ly HR 2601

  Mã sản phẩm Máy khoan Makita 26 ly HR 2601 các loại

  Khoan bêtông 26mm thép 13mm gỗ 32mm - 800W tốc độ 1.200 v/p 2 chức năng

  Giá bán sỉ : 3185540 VND

  Giá bán lẻ : 3532480 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K

  Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K

  Mã sản phẩm Máy khoan Dewalt 22 ly D25032K cầm tay các loại

  khoan betong 22mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 30mm - 710W tốc độ không tải 1,550 v/p trọng lượng 2.3kg 2 chức năng đảo chiều

  Giá bán sỉ : 2037000 VND

  Giá bán lẻ : 2415000 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV

  Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV

  Mã sản phẩm Máy khoan Stanley 13 ly SDH 600KV dùng điện các lo

  khoan bêtông 16mm khoan sắt 13mm khoan gỗ 25mm - 550W tốc độ không tải 2,800 v/p trọng lượng 1.65kg đảo chiều VALI SET

  Giá bán sỉ : 843900 VND

  Giá bán lẻ : 1000500 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N

  Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N

  Mã sản phẩm Máy khoan Maktec dùng pin MT 066 SK 2 N các loại

  khoan thép 10mm gỗ 20mm - 7.2V tốc độ không tải 600v/p Thấp 400v/p Trọng lượng 1.1kg

  Giá bán sỉ : 1320070 VND

  Giá bán lẻ : 1503050 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSB 120 - LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSB 120 - LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSB 120 - LI dùng pin các loại

  10 ly - 10.8V khoan tường 8mm Thép 6mm gỗ 19mm cỡ vít tối đa 7mm Trọng lượng 1.1kg (1.5Ah) Malaysia

  Giá bán sỉ : 2085900 VND

  Giá bán lẻ : 2351750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin

  Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin

  Mã sản phẩm Máy khoan Bosch GSR 120-LI dùng pin các loại

  10 ly - 12V Khoan thép 8mm khoan gỗ 20mm Cỡ vít tối đa 6mm trọng lượng 1.3kg

  Giá bán sỉ : 1968600 VND

  Giá bán lẻ : 2219500 VND

  ...xem giá bán