Máy hút bụi Dùng pin

 • Máy hút bụi 12v Black & Decker PAV 1205

  Máy hút bụi 12v Black & Decker PAV 1205

  Mã sản phẩm Máy hút bụi 12v Black & Decker PAV 1205

  Tags: May Cat sat Chunghop; Ban May Cua long; Ban May Ban kim Cam tay; May hut bui 12v Black & Decker PAV 1205; Máy Cắt sắt Chunghop; Bán Máy Cưa lộng; Bán Máy Bắn kim Cầm tay; Máy hút bụi 12v Black & Decker PAV 1205;

  Giá bán sỉ 820000 VND

  Giá bán lẻ 893800 VND

  Xem giỏ hàng