Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Máy Đục

 • Máy đục Osuka K-1101 - 860 watt

  Máy đục Osuka K-1101 - 860 watt

  Mã sản phẩm Máy đục Osuka K-1101 - 860 watt

  Tags: Ban May Mai lo Dung Dien; May Cha Bosch; May thoi hoi Ban; May duc Osuka  K-1101 - 860 watt; Bán Máy Mài lỗ Dùng Điện; Máy Chà Bosch; Máy thổi hơi Bàn; Máy đục Osuka  K-1101 - 860 watt;

  Giá bán sỉ : 1118250 VND

  Giá bán lẻ : 1224750 VND

  ...xem giá bán

 • Máy đục Chunghop RH-800 - 800 watt

  Máy đục Chunghop RH-800 - 800 watt

  Mã sản phẩm Máy đục Chunghop RH-800 - 800 watt

  Tags: May Cat sat Stanley; Ban May Cua long Cu; Ban May Ban kim Cac loai; May duc Chunghop RH-800 - 800 watt; Máy Cắt sắt Stanley; Bán Máy Cưa lộng Cũ; Bán Máy Bắn kim Các loại; Máy đục Chunghop RH-800 - 800 watt;

  Giá bán sỉ : 696150 VND

  Giá bán lẻ : 762450 VND

  ...xem giá bán

 • Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Mã sản phẩm Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Tags: May Cat gach Cu; May Cua long Hoi; May ban kim Chunghop; May duc 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt; Máy Cắt gạch Cũ; Máy Cưa lộng Hơi; Máy bắn kim Chunghop; Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt;

  Giá bán sỉ : 2730000 VND

  Giá bán lẻ : 2866500 VND

  ...xem giá bán