Máy Đục

 • Máy đục Osuka K-1101 - 860 watt

  Máy đục Osuka K-1101 - 860 watt

  Mã sản phẩm Máy đục Osuka K-1101 - 860 watt

  Tags: Ban May Mai lo Dung Dien; May Cha Bosch; May thoi hoi Ban; May duc Osuka  K-1101 - 860 watt; Bán Máy Mài lỗ Dùng Điện; Máy Chà Bosch; Máy thổi hơi Bàn; Máy đục Osuka  K-1101 - 860 watt;

  Giá bán sỉ 1118250 VND

  Giá bán lẻ 1224750 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy đục Chunghop RH-800 - 800 watt

  Máy đục Chunghop RH-800 - 800 watt

  Mã sản phẩm Máy đục Chunghop RH-800 - 800 watt

  Tags: May Cat sat Stanley; Ban May Cua long Cu; Ban May Ban kim Cac loai; May duc Chunghop RH-800 - 800 watt; Máy Cắt sắt Stanley; Bán Máy Cưa lộng Cũ; Bán Máy Bắn kim Các loại; Máy đục Chunghop RH-800 - 800 watt;

  Giá bán sỉ 696150 VND

  Giá bán lẻ 762450 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Mã sản phẩm Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Tags: May Cat gach Cu; May Cua long Hoi; May ban kim Chunghop; May duc 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt; Máy Cắt gạch Cũ; Máy Cưa lộng Hơi; Máy bắn kim Chunghop; Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt;

  Giá bán sỉ 2730000 VND

  Giá bán lẻ 2866500 VND

  Xem giỏ hàng