Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

máy bào gỗ Osuka

 • Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Mã sản phẩm Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Tags: May Cat gach Da; May Cua long Ban; Ban May Ban kim; May Bao Osuka OS - 2290 lớn 670 watt; Máy Cắt gạch Đá; Máy Cưa lộng Bàn; Bán Máy Bắn kim; Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt;

  Giá bán sỉ : 901950 VND

  Giá bán lẻ : 987850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Tags: May Cat sat Maktec; Ban May Cua long Tay; Ban May Ban kim Dung Hoi; May bao Osuka OS - 2280 nho 500 watt; Máy Cắt sắt Maktec; Bán Máy Cưa lộng Tay; Bán Máy Bắn kim Dùng Hơi; Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt;

  Giá bán sỉ : 632100 VND

  Giá bán lẻ : 692300 VND

  ...xem giá bán