máy bào gỗ Osuka

 • Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt

  Tags: May Cat sat Maktec; Ban May Cua long Tay; Ban May Ban kim Dung Hoi; May bao Osuka OS - 2280 nho 500 watt; Máy Cắt sắt Maktec; Bán Máy Cưa lộng Tay; Bán Máy Bắn kim Dùng Hơi; Máy bào Osuka OS - 2280 nhỏ 500 watt;

  Giá bán sỉ 632100 VND

  Giá bán lẻ 692300 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Mã sản phẩm Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt

  Tags: May Cat gach Da; May Cua long Ban; Ban May Ban kim; May Bao Osuka OS - 2290 lớn 670 watt; Máy Cắt gạch Đá; Máy Cưa lộng Bàn; Bán Máy Bắn kim; Máy Bào Osuka OS - 2290 lớn 670 watt;

  Giá bán sỉ 901950 VND

  Giá bán lẻ 987850 VND

  Xem giỏ hàng