Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

máy bào gỗ Krex

 • Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Tags: May Mai Cu; May Cha nham Ban; May phun xit Bosch; May bao Krex K - 2290 lớn - 670 watt; Máy Mài Cũ; Máy Chà nhám Bàn; Máy phun xịt Bosch; Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt;

  Giá bán sỉ : 901950 VND

  Giá bán lẻ : 987850 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Tags: May Cat Be tong Sencan; May Cua Hoi; May Ban vit Sai gon; May bao Krex K - 2280 nhỏ 500 watt; Máy Cắt Bê tông Sencan; Máy Cưa Hơi; Máy Bắn vít Sài gòn; Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt;

  Giá bán sỉ : 632100 VND

  Giá bán lẻ : 692300 VND

  ...xem giá bán

 • Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Tags: May Cat Be tong; May Cua go Da; Ban May Ban vit Chunghop; May bao Krex K - 2281 -  500 watt; Máy Cắt Bê tông; Máy Cưa gỗ Đá; Bán Máy Bắn vít Chunghop; Máy bào Krex K - 2281 -  500 watt;

  Giá bán sỉ : 529200 VND

  Giá bán lẻ : 579600 VND

  ...xem giá bán