máy bào gỗ Krex

 • Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2281 - 500 watt

  Tags: May Cat Be tong; May Cua go Da; Ban May Ban vit Chunghop; May bao Krex K - 2281 -  500 watt; Máy Cắt Bê tông; Máy Cưa gỗ Đá; Bán Máy Bắn vít Chunghop; Máy bào Krex K - 2281 -  500 watt;

  Giá bán sỉ 529200 VND

  Giá bán lẻ 579600 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt

  Tags: May Cat Be tong Sencan; May Cua Hoi; May Ban vit Sai gon; May bao Krex K - 2280 nhỏ 500 watt; Máy Cắt Bê tông Sencan; Máy Cưa Hơi; Máy Bắn vít Sài gòn; Máy bào Krex K - 2280 nhỏ 500 watt;

  Giá bán sỉ 632100 VND

  Giá bán lẻ 692300 VND

  Xem giỏ hàng

 • Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt

  Tags: May Mai Cu; May Cha nham Ban; May phun xit Bosch; May bao Krex K - 2290 lớn - 670 watt; Máy Mài Cũ; Máy Chà nhám Bàn; Máy phun xịt Bosch; Máy bào Krex K - 2290 lớn - 670 watt;

  Giá bán sỉ 901950 VND

  Giá bán lẻ 987850 VND

  Xem giỏ hàng