máy bào gỗ Chunghop

 • Máy bào Chunghop H 8211 - 570 watt

  Máy bào Chunghop H 8211 - 570 watt

  Mã sản phẩm Máy bào Chunghop H 8211 - 570 watt

  Tags: May Cat gach Sencan; May Cua go Maktec; May ban kim Tay; May bao Chunghop  H 8211 - 570 watt; Máy Cắt gạch Sencan; Máy Cưa gỗ Maktec; Máy bắn kim Tay; Máy bào Chunghop  H 8211 - 570 watt;

  Giá bán sỉ 500850 VND

  Giá bán lẻ 548550 VND

  Xem giỏ hàng