Soyi đỏ

Kinh doanh chuyên nghiệp đĩa cưa gỗ Soyi đỏ các loại, mâm cưa gỗ Soyi đỏ các loại, lưỡi cưa gỗ Soyi đỏ dành cho Thương hiệu cao cấp

 • đĩa cưa Soyi 100x30

  đĩa cưa Soyi 100x30

  Mã sản phẩm MCG Soyi 100x30R

  đĩa cưa gỗ D100, mâm cưa gỗ D100, lưỡi cưa gỗ D100

  Giá bán sỉ 9450 VND

  Giá bán lẻ 10350 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 120x40

  đĩa cưa Soyi 120x40

  Mã sản phẩm MCG Soyi 120x40R

  đĩa cưa gỗ D120, mâm cưa gỗ D120, lưỡi cưa gỗ D120

  Giá bán sỉ 19110 VND

  Giá bán lẻ 20930 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 150x40

  đĩa cưa Soyi 150x40

  Mã sản phẩm MCG Soyi 150x40R

  đĩa cưa gỗ D150, mâm cưa gỗ D150, lưỡi cưa gỗ D150

  Giá bán sỉ 25410 VND

  Giá bán lẻ 27830 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 180x40

  đĩa cưa Soyi 180x40

  Mã sản phẩm MCG Soyi 180x40R

  đĩa cưa gỗ D180, mâm cưa gỗ D180, lưỡi cưa gỗ D180

  Giá bán sỉ 31185 VND

  Giá bán lẻ 34155 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 180x60

  đĩa cưa Soyi 180x60

  Mã sản phẩm MCG Soyi 180x60R

  đĩa cưa gỗ 180mm, mâm cưa gỗ 180mm, lưỡi cưa gỗ 180mm

  Giá bán sỉ 31185 VND

  Giá bán lẻ 34155 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 230x40

  đĩa cưa Soyi 230x40

  Mã sản phẩm MCG Soyi 230x40R

  đĩa cưa gỗ 230mm, mâm cưa gỗ 230mm, lưỡi cưa gỗ 230mm

  Giá bán sỉ 55440 VND

  Giá bán lẻ 60720 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 230x60

  đĩa cưa Soyi 230x60

  Mã sản phẩm MCG Soyi 230x60R

  đĩa cưa gỗ D230, mâm cưa gỗ D230, lưỡi cưa gỗ D230

  Giá bán sỉ 55440 VND

  Giá bán lẻ 60720 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 250x40

  đĩa cưa Soyi 250x40

  Mã sản phẩm MCG Soyi 250x40R

  đĩa cưa gỗ D250, mâm cưa gỗ D250, lưỡi cưa gỗ D250

  Giá bán sỉ 71610 VND

  Giá bán lẻ 78430 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 250x60

  đĩa cưa Soyi 250x60

  Mã sản phẩm MCG Soyi 250x60R

  đĩa cưa gỗ 250mm, mâm cưa gỗ 250mm, lưỡi cưa gỗ 250mm

  Giá bán sỉ 71610 VND

  Giá bán lẻ 78430 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 250x100

  đĩa cưa Soyi 250x100

  Mã sản phẩm MCG Soyi 250x100R

  đĩa cưa gỗ 2T5, mâm cưa gỗ 2T5, lưỡi cưa gỗ 2T5

  Giá bán sỉ 71610 VND

  Giá bán lẻ 78430 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 300x40

  đĩa cưa Soyi 300x40

  Mã sản phẩm MCG Soyi 300x40R

  đĩa cưa gỗ D300, mâm cưa gỗ D300, lưỡi cưa gỗ D300

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 300x60

  đĩa cưa Soyi 300x60

  Mã sản phẩm MCG Soyi 300x60R

  đĩa cưa gỗ 300mm, mâm cưa gỗ 300mm, lưỡi cưa gỗ 300mm

  Giá bán sỉ 103950 VND

  Giá bán lẻ 113850 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 350x40

  đĩa cưa Soyi 350x40

  Mã sản phẩm MCG Soyi 350x40R

  đĩa cưa gỗ 350mm, mâm cưa gỗ 350mm, lưỡi cưa gỗ 350mm

  Giá bán sỉ 156450 VND

  Giá bán lẻ 171350 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 350x60

  đĩa cưa Soyi 350x60

  Mã sản phẩm MCG Soyi 350x60R

  đĩa cưa gỗ D350, mâm cưa gỗ D350, lưỡi cưa gỗ D350

  Giá bán sỉ 156450 VND

  Giá bán lẻ 171350 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 400x40

  đĩa cưa Soyi 400x40

  Mã sản phẩm Mâm cưa gỗ Soyi 400x40R

  đĩa cưa gỗ D400, mâm cưa gỗ D400, lưỡi cưa gỗ D400

  Giá bán sỉ 219450 VND

  Giá bán lẻ 240350 VND

  Xem giỏ hàng

 • đĩa cưa Soyi 400x60

  đĩa cưa Soyi 400x60

  Mã sản phẩm MCG Soyi 400x60R

  đĩa cưa gỗ 400mm, mâm cưa gỗ 400mm, lưỡi cưa gỗ 400mm

  Giá bán sỉ 236250 VND

  Giá bán lẻ 258750 VND

  Xem giỏ hàng