Makita

Sản phẩm phân phối đĩa cưa gỗ Makita cao cấp các loại, mâm cưa gỗ Makita cao cấp, lưỡi cưa gỗ Với giá bán cho cửa hàng

 • Mâm cưa Makita 110x30

  Mâm cưa Makita 110x30

  Mã sản phẩm Mâm cưa gỗ Makita 110

  đĩa cưa gỗ 110mm Makita, mâm cưa gỗ 110mm Makita, lưỡi cưa gỗ 110mm Makita

  Giá bán sỉ 71400 VND

  Giá bán lẻ 78200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 180x24

  Mâm cưa Makita 180x24

  Mã sản phẩm MCG Makita 180x24R

  mâm cưa gỗ 180mm Makita, lưỡi cưa gỗ 180mm Makita, đĩa cưa gỗ 180mm Makita

  Giá bán sỉ 106050 VND

  Giá bán lẻ 116150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 180x40

  Mâm cưa Makita 180x40

  Mã sản phẩm MCG Makita 180x40R

  lưỡi cưa gỗ 180mm Makita, đĩa cưa gỗ 180mm Makita, mâm cưa gỗ 180mm Makita

  Giá bán sỉ 200550 VND

  Giá bán lẻ 219650 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 180x60

  Mâm cưa Makita 180x60

  Mã sản phẩm MCG Makita 180x60R

  đĩa cưa gỗ D180 Makita, mâm cưa gỗ D180 Makita, lưỡi cưa gỗ D180 Makita

  Giá bán sỉ 205800 VND

  Giá bán lẻ 225400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 230x40

  Mâm cưa Makita 230x40

  Mã sản phẩm Mâm cưa gỗ Makita 230x40R

  mâm cưa gỗ 230 Makita, lưỡi cưa gỗ 230 Makita, đĩa cưa gỗ 230 Makita

  Giá bán sỉ 331800 VND

  Giá bán lẻ 363400 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 230x60

  Mâm cưa Makita 230x60

  Mã sản phẩm MCG Makita 230x60R

  lưỡi cưa gỗ D230 Makita, đĩa cưa gỗ D230 Makita, mâm cưa gỗ D230 Makita

  Giá bán sỉ 409500 VND

  Giá bán lẻ 448500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 250x40

  Mâm cưa Makita 250x40

  Mã sản phẩm MCG Makita 250x40R

  đĩa cưa gỗ 250 Makita, mâm cưa gỗ 250 Makita, lưỡi cưa gỗ 250 Makita

  Giá bán sỉ 305550 VND

  Giá bán lẻ 334650 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 250x60

  Mâm cưa Makita 250x60

  Mã sản phẩm MCG Makita 250x60R

  mâm cưa gỗ D250 Makita, lưỡi cưa gỗ D250 Makita, đĩa cưa gỗ D250 Makita

  Giá bán sỉ 365400 VND

  Giá bán lẻ 400200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 300x40

  Mâm cưa Makita 300x40

  Mã sản phẩm MCG Makita 300x40R

  lưỡi cưa gỗ 300mm Makita, đĩa cưa gỗ 300mm Makita, mâm cưa gỗ 300mm Makita

  Giá bán sỉ 686700 VND

  Giá bán lẻ 752100 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 300x60

  Mâm cưa Makita 300x60

  Mã sản phẩm MCG Makita 300x60R

  đĩa cưa gỗ D300 Makita, mâm cưa gỗ D300 Makita, lưỡi cưa gỗ D300 Makita

  Giá bán sỉ 778050 VND

  Giá bán lẻ 852150 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 350x80

  Mâm cưa Makita 350x80

  Mã sản phẩm MCG Makita 350x80R

  mâm cưa gỗ 350 Makita, lưỡi cưa gỗ 350 Makita, đĩa cưa gỗ 350 Makita

  Giá bán sỉ 1097250 VND

  Giá bán lẻ 1201750 VND

  Xem giỏ hàng

 • Mâm cưa Makita 400x40

  Mâm cưa Makita 400x40

  Mã sản phẩm MCG Makita 400x40R

  lưỡi cưa gỗ 400mm Makita, đĩa cưa gỗ 400mm Makita, mâm cưa gỗ 400mm Makita

  Giá bán sỉ 920200 VND

  Giá bán lẻ 1062600 VND

  Xem giỏ hàng