kéo cắt

kéo cắt: cành - tôn - thiếc - ống nhựa - ống nước - vải - da - cá - cỏ - hàng rào - thạch cao