Thiết bị hàn

Que hàn, đèn hàn, béc hàn, cáp hàn, thau hàn, chì hàn, ống hàng, béc cắt, đèn cắt, đèn hàn, đèn khò, đồng hồ hàn, kiếng hàn, mặt nạ hàn, súng hàn, mỏ hàn