Con ó đỏ

Giấy nhám vải con ó đỏ, Nhám vải con ó đỏ, Giấy nhám cuộn con ó đỏ, giá bán giấy nhám cuộn