Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

giấy Nhám bánh xe 300x38 Nhật

Sản xuất cấp 1 Giấy nhám bánh xe NRT Nhật Nurito 6" các loại, bánh nhám xếp NRT 6" các loại Với giá Chuyên sản xuất Tốt nhất

 • Nhám bánh xe NRT 300x38 P320

  Nhám bánh xe NRT 300x38 P320

  Mã sản phẩm NBX 300x38x320

  nhám bánh xe NRT 6" P320, bánh nhám xếp NRT 6" P320, giấy nhám xếp NRT 6" P320

  Giá bán sỉ : 308700 VND

  Giá bán lẻ : 338100 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 300x38 P240

  Nhám bánh xe NRT 300x38 P240

  Mã sản phẩm NBX 300x38x240

  nhám bánh xe NRT 6" P240, bánh nhám xếp NRT 6" P240, giấy nhám xếp NRT 6" P240

  Giá bán sỉ : 303450 VND

  Giá bán lẻ : 332350 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 300x38 P180

  Nhám bánh xe NRT 300x38 P180

  Mã sản phẩm NBX 300x38x180

  nhám bánh xe NRT 6" P180, bánh nhám xếp NRT 6" P180, giấy nhám xếp NRT 6" P180

  Giá bán sỉ : 280350 VND

  Giá bán lẻ : 307050 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 300x38 P120

  Nhám bánh xe NRT 300x38 P120

  Mã sản phẩm NBX 300x38x120

  nhám bánh xe NRT 6" P120, bánh nhám xếp NRT 6" P120, giấy nhám xếp NRT 6" P120

  Giá bán sỉ : 234150 VND

  Giá bán lẻ : 256450 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 300x38 P100

  Nhám bánh xe NRT 300x38 P100

  Mã sản phẩm NBX 300x38x100

  nhám bánh xe NRT 6" P100, bánh nhám xếp NRT 6" P100, giấy nhám xếp NRT 6" P100

  Giá bán sỉ : 234150 VND

  Giá bán lẻ : 256450 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 300x38 P80

  Nhám bánh xe NRT 300x38 P80

  Mã sản phẩm NBX 300x38x80

  nhám bánh xe NRT 6" P80, bánh nhám xếp NRT 6" P80, giấy nhám xếp NRT 6" P80

  Giá bán sỉ : 226800 VND

  Giá bán lẻ : 248400 VND

  ...xem giá bán

 • giấy Nhám bánh xe NRT Nhật Nurito 300x38 P60

  giấy Nhám bánh xe NRT Nhật Nurito 300x38 P60

  Mã sản phẩm NBX 300x38x60

  nhám bánh xe NRT 6" P60, bánh nhám xếp NRT 6" P60, giấy nhám xếp NRT 6" P60

  Giá bán sỉ : 226800 VND

  Giá bán lẻ : 248400 VND

  ...xem giá bán