Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Giấy Nhám bánh xe 250x50 nhật

Bán lẻ chuyên nghành Giấy nhám bánh xe 5" nhật NRT Nurito, bánh nhám xếp 5" nhật chất lượng tốt

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P400

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P400

  Mã sản phẩm NBX 250x50x400

  nhám bánh xe 5" nhật cát 400, bánh nhám xếp 5" nhật cát 400, giấy nhám xếp 5" nhật cát 400

  Giá bán sỉ : 268800 VND

  Giá bán lẻ : 294400 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P320

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P320

  Mã sản phẩm NBX 250x50x320

  nhám bánh xe 5" nhật cát 320, bánh nhám xếp 5" nhật cát 320, giấy nhám xếp 5" nhật cát 320

  Giá bán sỉ : 268800 VND

  Giá bán lẻ : 294400 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P240

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P240

  Mã sản phẩm NBX 250x50x240

  nhám bánh xe 5" nhật cát 240, bánh nhám xếp 5" nhật cát 240, giấy nhám xếp 5" nhật cát 240

  Giá bán sỉ : 258300 VND

  Giá bán lẻ : 282900 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P180

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P180

  Mã sản phẩm NBX 250x50x180

  nhám bánh xe 5" nhật cát 180, bánh nhám xếp 5" nhật cát 180, giấy nhám xếp 5" nhật cát 180

  Giá bán sỉ : 247800 VND

  Giá bán lẻ : 271400 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P150

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P150

  Mã sản phẩm NBX 250x50x150

  nhám bánh xe 5" nhật cát 150, bánh nhám xếp 5" nhật cát 150, giấy nhám xếp 5" nhật cát 150

  Giá bán sỉ : 247800 VND

  Giá bán lẻ : 271400 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P120

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P120

  Mã sản phẩm NBX 250x50x120

  nhám bánh xe 5" nhật cát 120, bánh nhám xếp 5" nhật cát 120, giấy nhám xếp 5" nhật cát 120

  Giá bán sỉ : 215250 VND

  Giá bán lẻ : 235750 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P100

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P100

  Mã sản phẩm NBX 250x50x100

  nhám bánh xe 5" nhật cát 100, bánh nhám xếp 5" nhật cát 100, giấy nhám xếp 5" nhật cát 100

  Giá bán sỉ : 215250 VND

  Giá bán lẻ : 235750 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P80

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P80

  Mã sản phẩm NBX 250x50x80

  nhám bánh xe 5" nhật cát 80, bánh nhám xếp 5" nhật cát 80, giấy nhám xếp 5" nhật cát 80

  Giá bán sỉ : 215250 VND

  Giá bán lẻ : 235750 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 250x50 P60

  Nhám bánh xe NRT 250x50 P60

  Mã sản phẩm NBX 250x50x60

  nhám bánh xe 5" nhật cát 60, bánh nhám xếp 5" nhật cát 60, giấy nhám xếp 5" nhật cát 60

  Giá bán sỉ : 194250 VND

  Giá bán lẻ : 212750 VND

  ...xem giá bán

 • Giấy Nhám bánh xe nhật NRT Nurito 250x50 cát 40

  Giấy Nhám bánh xe nhật NRT Nurito 250x50 cát 40

  Mã sản phẩm NBX 250x50x40

  nhám bánh xe 5" nhật cát 40, bánh nhám xếp 5" nhật cát 40, giấy nhám xếp 5" nhật cát 40

  Giá bán sỉ : 194250 VND

  Giá bán lẻ : 212750 VND

  ...xem giá bán