Bán lẻ đá cắt - lưỡi cắt - đĩa cắt các loại dùng để cắt sắt kim loại inox thép hợp kim gạch đá bê tông tường ceramic cẩm thạch khô ướt các loại Cao cấp

Giấy nhám bánh xe 200x50 Nhật

Cửa hàng cao cấp Giấy nhám bánh xe nhật NRT Nurito 4", bánh nhám xếp Nhật NRT 4" Với giá bán khuyến mãi

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P400

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P400

  Mã sản phẩm NBX 200x50x400

  nhám bánh xe NRT 4" P400, bánh nhám xếp NRT 4" P400, giấy nhám xếp NRT 4" P400

  Giá bán sỉ : 161700 VND

  Giá bán lẻ : 177100 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P320

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P320

  Mã sản phẩm NBX 200x50x320

  nhám bánh xe NRT 4" P320, bánh nhám xếp NRT 4" P320, giấy nhám xếp NRT 4" P320

  Giá bán sỉ : 161700 VND

  Giá bán lẻ : 177100 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P240

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P240

  Mã sản phẩm NBX 200x50x240

  nhám bánh xe NRT 4" P240, bánh nhám xếp NRT 4" P240, giấy nhám xếp NRT 4" P240

  Giá bán sỉ : 157500 VND

  Giá bán lẻ : 172500 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P180

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P180

  Mã sản phẩm NBX 200x50x180

  nhám bánh xe NRT 4" P180, bánh nhám xếp NRT 4" P180, giấy nhám xếp NRT 4" P180

  Giá bán sỉ : 151200 VND

  Giá bán lẻ : 165600 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P150

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P150

  Mã sản phẩm NBX 200x50x150

  nhám bánh xe NRT 4" P150, bánh nhám xếp NRT 4" P150, giấy nhám xếp NRT 4" P150

  Giá bán sỉ : 151200 VND

  Giá bán lẻ : 165600 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P120

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P120

  Mã sản phẩm NBX 200x50x120

  nhám bánh xe NRT 4" P120, bánh nhám xếp NRT 4" P120, giấy nhám xếp NRT 4" P120

  Giá bán sỉ : 130200 VND

  Giá bán lẻ : 142600 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P100

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P100

  Mã sản phẩm NBX 200x50x100

  nhám bánh xe NRT 4" P100, bánh nhám xếp NRT 4" P100, giấy nhám xếp NRT 4" P100

  Giá bán sỉ : 130200 VND

  Giá bán lẻ : 142600 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P80

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P80

  Mã sản phẩm NBX 200x50x80

  nhám bánh xe NRT 4" P80, bánh nhám xếp NRT 4" P80, giấy nhám xếp NRT 4" P80

  Giá bán sỉ : 130200 VND

  Giá bán lẻ : 142600 VND

  ...xem giá bán

 • Nhám bánh xe NRT 200x50 P60

  Nhám bánh xe NRT 200x50 P60

  Mã sản phẩm NBX 200x50x60

  nhám bánh xe NRT 4" P60, bánh nhám xếp NRT 4" P60, giấy nhám xếp NRT 4" P60

  Giá bán sỉ : 118650 VND

  Giá bán lẻ : 129950 VND

  ...xem giá bán

 • giấy Nhám bánh xe Nhật Nurito NRT 200x50 cát 40

  giấy Nhám bánh xe Nhật Nurito NRT 200x50 cát 40

  Mã sản phẩm NBX 200x50x40

  nhám bánh xe NRT 4" P40, bánh nhám xếp NRT 4" P40, giấy nhám xếp NRT 4" P40

  Giá bán sỉ : 118650 VND

  Giá bán lẻ : 129950 VND

  ...xem giá bán