Bảng giá Súng hơi - bơm xe - bắn đinh - mở ốc - bắn keo - Phun sơn - nước - cát - tưới cây