Bảng giá giũa bản - dẹp - vuông - bán nguyệt - tròn - tam giác - mỹ nghệ - kim cương

Bảng giá giũa các loại.

Ghi chú: Giá bán có thể thay đổi mà không báo trước.