Bảng giá Chìa khóa, Mỏ lết, lục giác, đuôi chuột, cần tuýp, kìm, kéo, dao, tô vít, thước, búa, dũa, súng: phun sơn-cát-tưới cây..., thùng đồ nghề