Bảng giá vít bắt tôn - gỗ - tự khoan - thạch cao ( đen )