đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Đồ nghề xây dựng

Xẻng, bay hồ, bàn chà, cuốc, đầm, máng hồ, thùng, xô, xà beng, càng cua, chông cửa, keo, RP7, khò ga, lưới, dây nhợ hồ, dây rút, giẻ lau, dây hơi, ống cân nước, lập loon, con rọi, cọ sơn, cọ lăn, cây lăn tường, cây sủi tường, búng mực, cần trộn sơn, màng PE, găng tay, giầy, nón