Màu xanh

Chuyên phân phối Tốt nhất Đá mài cây tròn nhôm oxit dầu màu xanh, đá mài nhôm oxit tròn xanh, Đá mài dầu dành cho Thương hiệu tốt nhất

 • mài tròn xanh 5mm

  mài tròn xanh 5mm

  Mã sản phẩm DMTX 5x100

  Đá mài cây tròn 5 ly xanh, đá mài nhôm oxit 5 ly xanh, Đá mài dầu 5 ly xanh

  Giá bán sỉ 4410 VND

  Giá bán lẻ 4830 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn xanh 6mm

  mài tròn xanh 6mm

  Mã sản phẩm DMTX 6x100

  đá mài nhôm oxit 6 ly xanh, Đá mài dầu 6 ly xanh, Đá mài cây tròn 6 ly xanh

  Giá bán sỉ 4410 VND

  Giá bán lẻ 4830 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn xanh 8mm

  mài tròn xanh 8mm

  Mã sản phẩm DMTX 8x100

  Đá mài dầu 8 ly xanh, Đá mài cây tròn 8 ly xanh, đá mài nhôm oxit 8 ly xanh

  Giá bán sỉ 5565 VND

  Giá bán lẻ 6095 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn xanh 10mm

  mài tròn xanh 10mm

  Mã sản phẩm DMTX 10x100

  Đá mài cây tròn 10 ly xanh, đá mài nhôm oxit 10 ly xanh, Đá mài dầu 10 ly xanh

  Giá bán sỉ 5565 VND

  Giá bán lẻ 6095 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn xanh 12mm

  mài tròn xanh 12mm

  Mã sản phẩm DMTX 12x100

  đá mài nhôm oxit 12 ly xanh, Đá mài dầu 12 ly xanh, Đá mài cây tròn 12 ly xanh

  Giá bán sỉ 5565 VND

  Giá bán lẻ 6095 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn xanh 12x150

  mài tròn xanh 12x150

  Mã sản phẩm DMTX 12x150

  Đá mài dầu 12mm xanh, Đá mài cây tròn 12mm xanh, đá mài nhôm oxit 12mm xanh

  Giá bán sỉ 7770 VND

  Giá bán lẻ 8510 VND

  Xem giỏ hàng