Màu trắng

Chuyên kinh doanh Rẻ nhất đá mài nhôm oxit dầu cây tròn màu trắng, Đá mài dầu cây tròn màu trắng, Đá mài cây tròn dành cho phân phối lẻ

 • mài tròn trắng 5mm

  mài tròn trắng 5mm

  Mã sản phẩm DMTT 5x100

  đá mài nhôm oxit D5 trắng, Đá mài dầu D5 trắng, Đá mài cây tròn D5 trắng

  Giá bán sỉ 3360 VND

  Giá bán lẻ 3680 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn trắng 6mm

  mài tròn trắng 6mm

  Mã sản phẩm DMTT 6x100

  Đá mài dầu D6 trắng, Đá mài cây tròn D6 trắng, đá mài nhôm oxit D6 trắng

  Giá bán sỉ 3360 VND

  Giá bán lẻ 3680 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn trắng 8mm

  mài tròn trắng 8mm

  Mã sản phẩm DMTT 8x100

  Đá mài cây tròn D8 trắng, đá mài nhôm oxit D8 trắng, Đá mài dầu D8 trắng

  Giá bán sỉ 4410 VND

  Giá bán lẻ 4830 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn trắng 10mm

  mài tròn trắng 10mm

  Mã sản phẩm DMTT 10x100

  đá mài nhôm oxit D10 trắng, Đá mài dầu D10 trắng, Đá mài cây tròn D10 trắng

  Giá bán sỉ 4410 VND

  Giá bán lẻ 4830 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn trắng 12mm

  mài tròn trắng 12mm

  Mã sản phẩm DMTT 12x100

  Đá mài dầu D12 trắng, Đá mài cây tròn D12 trắng, đá mài nhôm oxit D12 trắng

  Giá bán sỉ 4410 VND

  Giá bán lẻ 4830 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn trắng 12x150

  mài tròn trắng 12x150

  Mã sản phẩm DMTT 12x150

  Đá mài cây tròn 12mm trắng, đá mài nhôm oxit 12mm trắng, Đá mài dầu 12mm trắng

  Giá bán sỉ 6090 VND

  Giá bán lẻ 6670 VND

  Xem giỏ hàng