Màu đen

Chuyên mua bán sỉ Đá mài dầu nhôm oxit cây tròn màu đen, Đá mài cây tròn màu đen, đá mài nhôm oxit dành cho sản xuất lẻ

 • mài tròn đen 5mm

  mài tròn đen 5mm

  Mã sản phẩm DMTD 5x100

  Đá mài dầu M5 đen, Đá mài cây tròn M5 đen, đá mài nhôm oxit M5 đen

  Giá bán sỉ 3885 VND

  Giá bán lẻ 4255 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn đen 6mm

  mài tròn đen 6mm

  Mã sản phẩm DMTD 6x100

  Đá mài cây tròn M6 đen, đá mài nhôm oxit M6 đen, Đá mài dầu M6 đen

  Giá bán sỉ 3885 VND

  Giá bán lẻ 4255 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn đen 8mm

  mài tròn đen 8mm

  Mã sản phẩm DMTD 8x100

  đá mài nhôm oxit M8 đen, Đá mài dầu M8 đen, Đá mài cây tròn M8 đen

  Giá bán sỉ 4935 VND

  Giá bán lẻ 5405 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn đen 10mm

  mài tròn đen 10mm

  Mã sản phẩm DMTD 10x100

  Đá mài dầu M10 đen, Đá mài cây tròn M10 đen, đá mài nhôm oxit M10 đen

  Giá bán sỉ 4935 VND

  Giá bán lẻ 5405 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn đen 12mm

  mài tròn đen 12mm

  Mã sản phẩm DMTD 12x100

  Đá mài cây tròn M12 đen, đá mài nhôm oxit M12 đen, Đá mài dầu M12 đen

  Giá bán sỉ 4935 VND

  Giá bán lẻ 5405 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài tròn đen 12x150

  mài tròn đen 12x150

  Mã sản phẩm DMTD 12x150

  đá mài nhôm oxit 12mm đen, Đá mài dầu 12mm đen, Đá mài cây tròn 12mm đen

  Giá bán sỉ 6615 VND

  Giá bán lẻ 7245 VND

  Xem giỏ hàng