Mài cốt máy

Nhà phân phối đặc biệt Đá mài cốt máy thô tinh các loại, Đá mài tinh các loại, đá mài thô Với giá Bán lẻ chính hãng

 • mài cốt máy xám 450x22x127

  mài cốt máy xám 450x22x127

  Mã sản phẩm DMCM LX 450x22

  Đá mài cốt máy 450 Liên xô xám, Đá mài tinh 450 Liên xô xám, đá mài thô 450 Liên xô xám, đá mài 450 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 420000 VND

  Giá bán lẻ 460000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy Xám 500x25x127

  mài cốt máy Xám 500x25x127

  Mã sản phẩm DMCM LX 500x25x127

  Đá mài tinh 500 Liên xô xám, đá mài thô 500 Liên xô xám, Đá mài cốt máy 500 Liên xô xám, đá mài 500 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 525000 VND

  Giá bán lẻ 575000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 300x16

  mài cốt máy 300x16

  Mã sản phẩm DMCM TQ 300x16

  Đá mài cốt máy 300 Trung Quốc, Đá mài tinh 300 Trung Quốc, đá mài thô 300 Trung Quốc, đá mài 300 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 189000 VND

  Giá bán lẻ 207000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 300x20

  mài cốt máy 300x20

  Mã sản phẩm DMCM TQ 300x20

  Đá mài tinh 300mm Trung Quốc, đá mài thô 300mm Trung Quốc, Đá mài cốt máy 300mm Trung Quốc, đá mài 300mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ 168000 VND

  Giá bán lẻ 184000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 600x25x127

  mài cốt máy xám 600x25x127

  Mã sản phẩm DMCM LX 600x25x127

  đá mài thô 600 Liên xô xám, Đá mài cốt máy 600 Liên xô xám, Đá mài tinh 600 Liên xô xám, đá mài 600 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 1470000 VND

  Giá bán lẻ 1610000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 750x25x127

  mài cốt máy xám 750x25x127

  Mã sản phẩm DMCM LX 750x25x127

  Đá mài cốt máy 750 Liên xô xám, Đá mài tinh 750 Liên xô xám, đá mài thô 750 Liên xô xám, đá mài 750 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 1890000 VND

  Giá bán lẻ 2070000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 300x25

  mài cốt máy 300x25

  Mã sản phẩm DMCM TQ 300x25

  đá mài thô D300 Trung Quốc, Đá mài cốt máy D300 Trung Quốc, Đá mài tinh D300 Trung Quốc, đá mài D300 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 168000 VND

  Giá bán lẻ 184000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 350x12

  mài cốt máy 350x12

  Mã sản phẩm DMCM TQ 350x12

  Đá mài cốt máy 350 Trung Quốc, Đá mài tinh 350 Trung Quốc, đá mài thô 350 Trung Quốc, đá mài 350 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 120750 VND

  Giá bán lẻ 132250 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 750x32x127

  mài cốt máy xám 750x32x127

  Mã sản phẩm DMCM LX 750x32x127

  Đá mài tinh 750mm Liên xô xám, đá mài thô 750mm Liên xô xám, Đá mài cốt máy 750mm Liên xô xám, đá mài 750mm Liên xô xám

  Giá bán sỉ 2100000 VND

  Giá bán lẻ 2300000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 350x28

  mài cốt máy 350x28

  Mã sản phẩm DMCM TQ 350x28

  Đá mài tinh 350mm Trung Quốc, đá mài thô 350mm Trung Quốc, Đá mài cốt máy 350mm Trung Quốc, đá mài 350mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ 199500 VND

  Giá bán lẻ 218500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 600x22x305

  mài cốt máy xám 600x22x305

  Mã sản phẩm DMCM LX 600x22x305

  đá mài thô 600mm Liên xô xám, Đá mài cốt máy 600mm Liên xô xám, Đá mài tinh 600mm Liên xô xám, đá mài 600mm Liên xô xám

  Giá bán sỉ 840000 VND

  Giá bán lẻ 920000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 600x25x305

  mài cốt máy xám 600x25x305

  Mã sản phẩm DMCM LX 600x25x305

  Đá mài cốt máy D600 Liên xô xám, Đá mài tinh D600 Liên xô xám, đá mài thô D600 Liên xô xám, đá mài D600 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 840000 VND

  Giá bán lẻ 920000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 350x32

  mài cốt máy 350x32

  Mã sản phẩm DMCM TQ 350x32

  đá mài thô D350 Trung Quốc, Đá mài cốt máy D350 Trung Quốc, Đá mài tinh D350 Trung Quốc, đá mài D350 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 252000 VND

  Giá bán lẻ 276000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 400x17

  mài cốt máy 400x17

  Mã sản phẩm DMCM Tq 400x17

  Đá mài cốt máy 400 Trung Quốc, Đá mài tinh 400 Trung Quốc, đá mài thô 400 Trung Quốc, đá mài 400 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 157500 VND

  Giá bán lẻ 172500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 750x25x305

  mài cốt máy xám 750x25x305

  Mã sản phẩm DMCM LX 750x25

  Đá mài tinh D750 Liên xô xám, đá mài thô D750 Liên xô xám, Đá mài cốt máy D750 Liên xô xám, đá mài D750 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 1680000 VND

  Giá bán lẻ 1840000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 750x32x305

  mài cốt máy xám 750x32x305

  Mã sản phẩm DMCM 750x32

  đá mài thô M750 Liên xô xám, Đá mài cốt máy M750 Liên xô xám, Đá mài tinh M750 Liên xô xám, đá mài M750 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 1890000 VND

  Giá bán lẻ 2070000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 350x18

  mài cốt máy 350x18

  Mã sản phẩm DMCM TQ 350x18x303

  Đá mài tinh M350 Trung Quốc, đá mài thô M350 Trung Quốc, Đá mài cốt máy M350 Trung Quốc, đá mài M350 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 252000 VND

  Giá bán lẻ 276000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 400x17x303

  mài cốt máy 400x17x303

  Mã sản phẩm DMCM TQ 400x17x303

  đá mài thô 400mm Trung Quốc, Đá mài cốt máy 400mm Trung Quốc, Đá mài tinh, đá mài 400mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ 262500 VND

  Giá bán lẻ 287500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 900x25x305

  mài cốt máy xám 900x25x305

  Mã sản phẩm DMCM LX 900x25

  Đá mài cốt máy 900 Liên xô xám, Đá mài tinh 900 Liên xô xám, đá mài thô 900 Liên xô xám, đá mài 900 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 2415000 VND

  Giá bán lẻ 2645000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy trắng 600x22

  mài cốt máy trắng 600x22

  Mã sản phẩm DMCM LX trắng 600x22

  Đá mài cốt máy 600mm Liên xô trắng, Đá mài tinh 600mm Liên xô trắng, đá mài thô 600mm Liên xô trắng, đá mài 600mm Liên xô trắng

  Giá bán sỉ 1050000 VND

  Giá bán lẻ 1150000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy tím 500mm

  mài cốt máy tím 500mm

  Mã sản phẩm DMCM LX tím 500

  Đá mài cốt máy 500mm liên xô tím, Đá mài tinh 500mm liên xô tím, đá mài thô 500mm liên xô tím, đá mài 500mm liên xô tím

  Giá bán sỉ 630000 VND

  Giá bán lẻ 690000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy Đức 600mm

  mài cốt máy Đức 600mm

  Mã sản phẩm DMCM Đức 600

  Đá mài cốt máy 600mm đức, Đá mài tinh 600mm đức, đá mài thô 600mm đức, đá mài 600mm đức

  Giá bán sỉ 3675000 VND

  Giá bán lẻ 4025000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy tím 600mm

  mài cốt máy tím 600mm

  Mã sản phẩm DMCM LX tím 600x18

  Đá mài tinh 600mm Liên xô tím, đá mài thô 600mm Liên xô tím, Đá mài cốt máy 600mm Liên xô tím, đá mài 600mm Liên xô tím

  Giá bán sỉ 1050000 VND

  Giá bán lẻ 1150000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy trắng 600x80

  mài cốt máy trắng 600x80

  Mã sản phẩm DMCM LX trắng 600x80x305

  Đá mài tinh D600 Liên xô trắng, đá mài thô D600 Liên xô trắng, Đá mài cốt máy D600 Liên xô trắng, đá mài D600 Liên xô trắng

  Giá bán sỉ 2100000 VND

  Giá bán lẻ 2300000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy xám 900x32x305

  mài cốt máy xám 900x32x305

  Mã sản phẩm DMCM LX 900x32

  Đá mài tinh D900 Liên xô xám, đá mài thô D900 Liên xô xám, Đá mài cốt máy D900 Liên xô xám, đá mài D900 Liên xô xám

  Giá bán sỉ 2730000 VND

  Giá bán lẻ 2990000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cốt máy 400x30

  mài cốt máy 400x30

  Mã sản phẩm DMCM TQ 400x30x303

  Đá mài cốt máy D400 Trung Quốc, Đá mài tinh D400 Trung Quốc, đá mài thô D400 Trung Quốc, đá mài D400 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 294000 VND

  Giá bán lẻ 322000 VND

  Xem giỏ hàng