Trung Quốc

Nơi bán Đá mài vô tâm tinh thô Trung Quốc các loại, Đá mài thô Trung Quốc, đá mài tinh cho công trình

 • mài vô tâm 350x203

  mài vô tâm 350x203

  Mã sản phẩm DMVT TQ 350x100x203

  Đá mài vô tâm 350 Trung Quốc, Đá mài thô 350 Trung Quốc, đá mài tinh 350 Trung Quốc, đá mài 350 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 592200 VND

  Giá bán lẻ 648600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài vô tâm 350x127

  mài vô tâm 350x127

  Mã sản phẩm DMVT TQ 350x100x127

  Đá mài thô D350 Trung Quốc, đá mài tinh D350 Trung Quốc, Đá mài vô tâm D350 Trung Quốc, đá mài D350 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 750750 VND

  Giá bán lẻ 822250 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài vô tâm 420mm

  mài vô tâm 420mm

  Mã sản phẩm DMVT TQ 420x150x228

  đá mài tinh 420 Trung Quốc, Đá mài vô tâm 420 Trung Quốc, Đá mài thô 420 Trung Quốc, đá mài 420 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 2692200 VND

  Giá bán lẻ 2948600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài vô tâm 400mm

  mài vô tâm 400mm

  Mã sản phẩm DMVT TQ 400x200x203

  Đá mài vô tâm 400 Trung Quốc, Đá mài thô 400 Trung Quốc, đá mài tinh 400 Trung Quốc, đá mài 400 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 4407900 VND

  Giá bán lẻ 4827700 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài vô tâm 450mm

  mài vô tâm 450mm

  Mã sản phẩm DMVT TQ 450x150x228

  Đá mài thô 450 Trung Quốc, đá mài tinh 450 Trung Quốc, Đá mài vô tâm 450 Trung Quốc, đá mài 450 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 2657550 VND

  Giá bán lẻ 2910650 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài vô tâm 600mm

  mài vô tâm 600mm

  Mã sản phẩm DMVT TQ 600x100x127

  đá mài tinh 600mm Trung Quốc, Đá mài vô tâm 600mm Trung Quốc, Đá mài thô 600mm Trung Quốc, đá mài 600mm Trung Quốc

  Giá bán sỉ 4408950 VND

  Giá bán lẻ 4828850 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài vô tâm 600x200x127

  mài vô tâm 600x200x127

  Mã sản phẩm DMVT TQ 600x200x127

  Đá mài vô tâm 600 Trung Quốc, Đá mài thô 600 Trung Quốc, đá mài tinh 600 Trung Quốc, đá mài 600 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 8931300 VND

  Giá bán lẻ 9781900 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài vô tâm 600x200x305

  mài vô tâm 600x200x305

  Mã sản phẩm DMVT TQ 600x200x305

  Đá mài thô D600 Trung Quốc, đá mài tinh D600 Trung Quốc, Đá mài vô tâm D600 Trung Quốc, đá mài D600 Trung Quốc

  Giá bán sỉ 8035650 VND

  Giá bán lẻ 8800950 VND

  Xem giỏ hàng