Makita

Chuyên kinh doanh Độc quyền đá mài thép Makita các loại, lưỡi mài Thép Makita các loại, đĩa mài Thép Makita Với giá bán sỉ

 • mài thép Makita 100

  mài thép Makita 100

  Mã sản phẩm DMT Makita 100

  Đá mài Thép D100, lưỡi mài Thép D100, đĩa mài Thép D100

  Giá bán sỉ 12600 VND

  Giá bán lẻ 13800 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài thép Makita 125

  mài thép Makita 125

  Mã sản phẩm DMT Makita 125

  Đá mài Thép D125, lưỡi mài Thép D125, đĩa mài Thép D125

  Giá bán sỉ 23100 VND

  Giá bán lẻ 25300 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài thép Makita 150

  mài thép Makita 150

  Mã sản phẩm DMT Makita 150

  Đá mài Thép D150, lưỡi mài Thép D150, đĩa mài Thép D150

  Giá bán sỉ 28350 VND

  Giá bán lẻ 31050 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài thép Makita 180

  mài thép Makita 180

  Mã sản phẩm DMT Makita 180

  Đá mài Thép D180, lưỡi mài Thép D180, đĩa mài Thép D180

  Giá bán sỉ 32550 VND

  Giá bán lẻ 35650 VND

  Xem giỏ hàng