Bosch

Nhà kinh doanh chuyên nghành đĩa mài sắt Bosch các loại, đĩa mài kim loại sắt Bosch các loại, đĩa mài hợp kim sắt Bosch Với giá bán cho cửa hàng

 • Đá mài Bosch 100mm

  Đá mài Bosch 100mm

  Mã sản phẩm DMS Bosch 100

  đĩa mài sắt D100 Bosch, đĩa mài kim loại D100 Bosch, đĩa mài hợp kim D100 Bosch, đĩa mài D100 Bosch

  Giá bán sỉ 11742 VND

  Giá bán lẻ 12540 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài Bosch 125mm

  Đá mài Bosch 125mm

  Mã sản phẩm DMS Bosch 125

  đĩa mài kim loại D125 Bosch, đĩa mài hợp kim D125 Bosch, đĩa mài sắt D125 Bosch, đĩa mài D125 Bosch

  Giá bán sỉ 21534 VND

  Giá bán lẻ 24420 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài Bosch 150mm

  Đá mài Bosch 150mm

  Mã sản phẩm DMS Bosch 150

  đĩa mài hợp kim D150 Bosch, đĩa mài sắt D150 Bosch, đĩa mài kim loại D150 Bosch, đĩa mài D150 Bosch

  Giá bán sỉ 27160 VND

  Giá bán lẻ 30800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài Bosch 180mm

  Đá mài Bosch 180mm

  Mã sản phẩm DMS Bosch 180

  đá mài sắt D180 Bosch, đá mài kim loại D180 Bosch, đá mài hợp kim D180 Bosch, đá mài D180 Bosch

  Giá bán sỉ 30591 VND

  Giá bán lẻ 32670 VND

  Xem giỏ hàng