Bosch

Nhà kinh doanh chuyên nghành Đá mài sắt kim loại Bosch các loại, lưỡi mài sắt Bosch các loại, đĩa mài sắt Bosch Với giá bán cho cửa hàng

 • Đá mài Bosch 100mm

  Đá mài Bosch 100mm

  Mã sản phẩm DMS Bosch 100

  Đá mài sắt D100, lưỡi mài sắt D100, đĩa mài sắt D100

  Giá bán sỉ 11742 VND

  Giá bán lẻ 12540 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài Bosch 125mm

  Đá mài Bosch 125mm

  Mã sản phẩm DMS Bosch 125

  Đá mài sắt D125, lưỡi mài sắt D125, đĩa mài sắt D125

  Giá bán sỉ 21534 VND

  Giá bán lẻ 24420 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài Bosch 150mm

  Đá mài Bosch 150mm

  Mã sản phẩm DMS Bosch 150

  Đá mài sắt D150, lưỡi mài sắt D150, đĩa mài sắt D150

  Giá bán sỉ 27160 VND

  Giá bán lẻ 30800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài Bosch 180mm

  Đá mài Bosch 180mm

  Mã sản phẩm DMS Bosch 180

  Đá mài sắt D180, lưỡi mài sắt D180, đĩa mài sắt D180

  Giá bán sỉ 30591 VND

  Giá bán lẻ 32670 VND

  Xem giỏ hàng