Liên Xô

Cửa hàng chuyên nghành đá mài chén đá lon Liên Xô các loại, chén mài đá Liên Xô, Đá mài lon dành cho Nhà phân phối độc quyền

 • Đá mài lon Liên Xô 100x45

  Đá mài lon Liên Xô 100x45

  Mã sản phẩm DML LX 100x45

  đá mài chén 100mm Liên Xô, chén mài đá 100mm Liên Xô, Đá mài lon 100mm Liên Xô

  Giá bán sỉ 31500 VND

  Giá bán lẻ 34500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài lon Liên Xô 100x60

  Đá mài lon Liên Xô 100x60

  Mã sản phẩm DML LX 100x60

  chén mài đá D100 Liên Xô, Đá mài lon D100 Liên Xô, đá mài chén D100 Liên Xô

  Giá bán sỉ 42000 VND

  Giá bán lẻ 46000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài lon Liên Xô 100x100

  Đá mài lon Liên Xô 100x100

  Mã sản phẩm DML LX 100x100x20

  Đá mài lon M100 Liên Xô, đá mài chén M100 Liên Xô, chén mài đá M100 Liên Xô

  Giá bán sỉ 84000 VND

  Giá bán lẻ 92000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài lon Liên Xô 150x80

  Đá mài lon Liên Xô 150x80

  Mã sản phẩm DML LX 150

  đá mài chén D150 Liên Xô, chén mài đá D150 Liên Xô, Đá mài lon D150 Liên Xô

  Giá bán sỉ 105000 VND

  Giá bán lẻ 115000 VND

  Xem giỏ hàng