Hải Dương

Chuyên sản xuất Chính hãng Đá mài lon chén đá Hải Dương các loại, đá mài chén Hải Dương, chén mài đá dành cho Nhà kinh doanh chuyên nghành

 • Đá mài lon Hải dương 100mm

  Đá mài lon Hải dương 100mm

  Mã sản phẩm DML HD 100

  Đá mài lon 100mm Hải Dương, đá mài chén 100mm Hải Dương, chén mài đá 100mm Hải Dương

  Giá bán sỉ 34545 VND

  Giá bán lẻ 37835 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài lon Hải dương 125mm

  Đá mài lon Hải dương 125mm

  Mã sản phẩm DML HD 125

  đá mài chén 125mm Hải Dương, chén mài đá 125mm Hải Dương, Đá mài lon 125mm Hải Dương

  Giá bán sỉ 47985 VND

  Giá bán lẻ 52555 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài lon Hải dương 150mm

  Đá mài lon Hải dương 150mm

  Mã sản phẩm DML HD 150x80x32

  chén mài đá 150mm Hải Dương, Đá mài lon 150mm Hải Dương, đá mài chén 150mm Hải Dương

  Giá bán sỉ 126000 VND

  Giá bán lẻ 138000 VND

  Xem giỏ hàng