Mài kim cương

Chuyên mua bán đá mài hợp kim kim cương các loại, Mua bán sỉ đĩa mài hợp kim kim cương các loại, Mua bán lẻ chén mài hợp kim kim cương các loại

 • mài kim cương Anchor 150x6x3

  mài kim cương Anchor 150x6x3

  Mã sản phẩm DMKC Anchor 150x6x3

  Đá mài 150 Anchor, đá mài kim cương 150 Anchor, chén mài kim cương 150 Anchor, đĩa mài kim cương 150 Anchor

  Giá bán sỉ 284550 VND

  Giá bán lẻ 311650 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài kim cương Nhật 150x6x3

  mài kim cương Nhật 150x6x3

  Mã sản phẩm DMKC NRT 150x6x3

  Đá mài D150 Nhật, đá mài kim cương D150 Nhật, chén mài kim cương D150 Nhật, đĩa mài kim cương D150 Nhật

  Giá bán sỉ 199500 VND

  Giá bán lẻ 218500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Mặt trời 150x10x2

  mài Mặt trời 150x10x2

  Mã sản phẩm DMKC Mat troi 150x10x2

  Đá mài 150 Mặt Trời, đá mài kim cương 150 Mặt Trời, chén mài kim cương 150 Mặt Trời, đĩa mài kim cương 150 Mặt Trời

  Giá bán sỉ 283500 VND

  Giá bán lẻ 310500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài kim cương Anchor 150x10x4

  mài kim cương Anchor 150x10x4

  Mã sản phẩm DMKC Anchor 150x10x4

  Đá mài D150 Anchor, đá mài kim cương D150 Anchor, chén mài kim cương D150 Anchor, đĩa mài kim cương D150 Anchor

  Giá bán sỉ 337050 VND

  Giá bán lẻ 369150 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Mặt trời 150x10x2ly5

  mài Mặt trời 150x10x2ly5

  Mã sản phẩm DMKC Mat troi 150x10x2ly5

  Đá mài D150 Mặt Trời, đá mài kim cương D150 Mặt Trời, chén mài kim cương D150 Mặt Trời, đĩa mài kim cương D150 Mặt Trời

  Giá bán sỉ 339150 VND

  Giá bán lẻ 371450 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài kim cương Nhật 150x10x4

  mài kim cương Nhật 150x10x4

  Mã sản phẩm DMKC NRT 150x10x4

  Đá mài 150 Nhật, đá mài kim cương 150 Nhật, chén mài kim cương 150 Nhật, đĩa mài kim cương 150 Nhật

  Giá bán sỉ 337050 VND

  Giá bán lẻ 369150 VND

  Xem giỏ hàng