Hải Dương

Bán sỉ cấp 1 Đá mài Inox Hải Dương các loại, Đá mài kim loại Inox Hải Dương các loai, Đá mài hợp kim Inox Được kiểm tra trước khi xuất xưởng

 • mài Inox Hải Dương 100

  mài Inox Hải Dương 100

  Mã sản phẩm DMI Hai Duong 100

  Đá mài 100 Hải Dương, Đá mài Inox 100 Hải Dương, Đá mài kim loại 100 Hải Dương, Đá mài hợp kim 100 Hải Dương

  Giá bán sỉ 6300 VND

  Giá bán lẻ 6600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Hải Dương 125

  mài Inox Hải Dương 125

  Mã sản phẩm DMI Hai Duong 125

  Đá mài Inox 125mm Hải Dương, Đá mài kim loại 125mm Hải Dương, Đá mài hợp kim 125mm Hải Dương, Đá mài 125mm Hải Dương

  Giá bán sỉ 10920 VND

  Giá bán lẻ 11440 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Hải Dương 150

  mài Inox Hải Dương 150

  Mã sản phẩm DMI Hai Duong 150

  Đá mài kim loại 150 Hải dương, Đá mài hợp kim 150 Hải dương, Đá mài Inox 150 Hải dương, Đá mài 150 Hải dương

  Giá bán sỉ 15750 VND

  Giá bán lẻ 16500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Hải Dương 180

  mài Inox Hải Dương 180

  Mã sản phẩm DMI Hai Duong 180

  Đá mài hợp kim 180 Hải Dương, Đá mài Inox 180 Hải Dương, Đá mài kim loại 180 Hải Dương, Đá mài 180 Hải Dương

  Giá bán sỉ 17850 VND

  Giá bán lẻ 18700 VND

  Xem giỏ hàng