Mài Inox

Bán lẻ cấp 1 Đá mài các loại, Đá mài Inox kim loại hợp kim các loại, Đĩa mài Inox các loại được chấp nhận

 • mài Inox Hải Dương 100

  mài Inox Hải Dương 100

  Mã sản phẩm DMI Hai Duong 100

  Đá mài 100 Hải Dương, Đá mài Inox 100 Hải Dương, Đá mài kim loại 100 Hải Dương, Đá mài hợp kim 100 Hải Dương

  Giá bán sỉ 6300 VND

  Giá bán lẻ 6600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Bosch 100 mỏng

  mài Inox Bosch 100 mỏng

  Mã sản phẩm DMI Bosch 100M

  Đĩa mài Inox 100mm Bosch, Đĩa mài kim loại 100mm Bosch, Đĩa mài hợp kim 100mm Bosch, Đĩa mài 100mm Bosch

  Giá bán sỉ 17115 VND

  Giá bán lẻ 17930 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Bosch 100

  mài Inox Bosch 100

  Mã sản phẩm DMI Bosch 100

  Đĩa mài kim loại D100 Bosch, Đĩa mài hợp kim D100 Bosch, Đĩa mài Inox D100 Bosch, Đĩa mài D100 Bosch

  Giá bán sỉ 14280 VND

  Giá bán lẻ 14960 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Hải Dương 125

  mài Inox Hải Dương 125

  Mã sản phẩm DMI Hai Duong 125

  Đá mài Inox 125mm Hải Dương, Đá mài kim loại 125mm Hải Dương, Đá mài hợp kim 125mm Hải Dương, Đá mài 125mm Hải Dương

  Giá bán sỉ 10920 VND

  Giá bán lẻ 11440 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Makita 100

  mài Inox Makita 100

  Mã sản phẩm DMI Makita 100

  Đĩa mài Inox D100 Makita, Đĩa mài kim loại D100 Makita, Đĩa mài hợp kim D100 Makita, Đĩa mài D100 Makita

  Giá bán sỉ 19425 VND

  Giá bán lẻ 21275 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Makita 125

  mài Inox Makita 125

  Mã sản phẩm DMI Makita 125

  Đĩa mài kim loại D125 Makita, Đĩa mài hợp kim D125 Makita, Đĩa mài Inox D125 Makita, Đĩa mài D125 Makita

  Giá bán sỉ 32550 VND

  Giá bán lẻ 35650 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Hải Dương 150

  mài Inox Hải Dương 150

  Mã sản phẩm DMI Hai Duong 150

  Đá mài kim loại 150 Hải dương, Đá mài hợp kim 150 Hải dương, Đá mài Inox 150 Hải dương, Đá mài 150 Hải dương

  Giá bán sỉ 15750 VND

  Giá bán lẻ 16500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Bosch 125

  mài Inox Bosch 125

  Mã sản phẩm DMI Bosch 125

  Đĩa mài hợp kim D125 Bosch, Đĩa mài Inox D125 Bosch, Đĩa mài kim loại D125 Bosch, Đĩa mài D125 Bosch

  Giá bán sỉ 42000 VND

  Giá bán lẻ 44000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Hải Dương 180

  mài Inox Hải Dương 180

  Mã sản phẩm DMI Hai Duong 180

  Đá mài hợp kim 180 Hải Dương, Đá mài Inox 180 Hải Dương, Đá mài kim loại 180 Hải Dương, Đá mài 180 Hải Dương

  Giá bán sỉ 17850 VND

  Giá bán lẻ 18700 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Nhật 100

  mài Inox Nhật 100

  Mã sản phẩm DMI NRT Nhật 100

  Đá mài Inox 100mm NRT, Đá mài kim loại 100mm NRT, Đá mài hợp kim 100mm NRT, đá mài 100mm NRT

  Giá bán sỉ 7350 VND

  Giá bán lẻ 8050 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Makita 180

  mài Inox Makita 180

  Mã sản phẩm DMI Makita 180

  Đĩa mài hợp kim D180 Makita, Đĩa mài Inox D180 Makita, Đĩa mài kim loại D180 Makita, Đĩa mài D180 Makita

  Giá bán sỉ 46200 VND

  Giá bán lẻ 50600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Inox Bosch 180

  mài Inox Bosch 180

  Mã sản phẩm DMI Bosch 180

  Đĩa mài Inox D180 Bosch, Đĩa mài kim loại D180 Bosch, Đĩa mài hợp kim D180 Bosch, Đĩa mài D180 Bosch

  Giá bán sỉ 77385 VND

  Giá bán lẻ 81070 VND

  Xem giỏ hàng