Trắng

Bán sỉ chuyên nghành đá mài nhôm oxit dầu cây dẹp màu Trắng các loại, Đá mài dầu màu Trắng dẹp các loại, Đá mài cây dẹp Với giá Sản phẩm sỉ

 • mài dẹp trắng 3x10

  mài dẹp trắng 3x10

  Mã sản phẩm DMDT 3x10x150

  đá mài nhôm oxit trắng 3x10x150, Đá mài dầu trắng 3x10x150, Đá mài cây dẹp trắng 3x10x150

  Giá bán sỉ 2205 VND

  Giá bán lẻ 2415 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài dẹp trắng 3x12

  mài dẹp trắng 3x12

  Mã sản phẩm DMDT 3x12x150

  Đá mài dầu trắng 3x12x150, Đá mài cây dẹp trắng 3x12x150, đá mài nhôm oxit trắng 3x12x150

  Giá bán sỉ 3360 VND

  Giá bán lẻ 3680 VND

  Xem giỏ hàng