Trung Quốc xám

Bán sỉ chính hãng Đá mài lưỡi cưa Trung Quốc xám dầy các loại, Đá mài kim loại Trung Quốc xám, đá mài hợp kim Với giá Bán sỉ cao cấp

 • mài cưa xám 125

  mài cưa xám 125

  Mã sản phẩm DMCD TQ xam 125

  Đá mài cưa 125 Trung Quốc xám, đá mài lưỡi cưa 125 Trung Quốc xám, Đá mài kim loại 125 Trung Quốc xám, đá mài hợp kim 125 Trung Quốc xám

  Giá bán sỉ 15540 VND

  Giá bán lẻ 17020 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cưa xám 150

  mài cưa xám 150

  Mã sản phẩm DMCD TQ xam 150

  Đá mài kim loại 150 Trung Quốc xám, đá mài hợp kim 150 Trung Quốc xám, Đá mài cưa 150 Trung Quốc xám, đá mài lưỡi cưa 150 Trung Quốc xám

  Giá bán sỉ 16590 VND

  Giá bán lẻ 18170 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cưa xám 175

  mài cưa xám 175

  Mã sản phẩm DMCD TQ xam 175

  Đá mài kim loại 175 Trung Quốc xám, đá mài lưỡi cưa 175 Trung Quốc xám, đá mài hợp kim 175 Trung Quốc xám, Đá mài cưa 175 Trung Quốc xám

  Giá bán sỉ 18795 VND

  Giá bán lẻ 20585 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cưa xám 200

  mài cưa xám 200

  Mã sản phẩm DMCD TQ xam 200

  Đĩa mài lưỡi cưa 200 Trung Quốc xám, Đĩa mài hợp kim 200 Trung Quốc xám, Đĩa mài kim loại 200 Trung Quốc xám, Đĩa mài cưa 200 Trung Quốc xám

  Giá bán sỉ 26775 VND

  Giá bán lẻ 29325 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài cưa xám 250

  mài cưa xám 250

  Mã sản phẩm DMCD TQ xam 250

  Đĩa mài hợp kim 250 Trung Quốc xám, Đĩa mài kim loại 250 Trung Quốc xám, Đĩa mài lưỡi cưa 250 Trung Quốc xám, Đĩa mài cưa 250 Trung Quốc xám

  Giá bán sỉ 34650 VND

  Giá bán lẻ 37950 VND

  Xem giỏ hàng